„V současné době jsme vypsali výzvu na podání nabídky k restaurování dalších devíti soch v zámeckém parku, které jsou ve špatném stavu. Termín zahájení prací předpokládáme už na únor a dokončení pak v listopadu,“ informovala mluvčí města Veronika Slámová.

Částka na restaurování soch přesáhne jeden a půl milionu korun.