Na tři sta nezaměstnaných lidí z Vyškovska už se zapojilo do systému veřejné služby. Pracovníci nejčastěji pomáhají obcím, kterých je v regionu do systému zapojených téměř sedmdesát. Veřejná služba už také neznamená jen zametání ulic, úřad práce spolupracuje s neziskovými organizacemi a rozšiřuje nabídku prací.

Smluv s lidmi, kteří s veřejnou službou souhlasí a chtějí ji vykonávat, eviduje vyškovský úřad práce už čtyři sta padesát. „Celý systém funguje bez problémů a spokojenost je oboustranná. Neustále se nám zvyšuje počet lidí, které tímto způsobem zapojujeme do pracovního procesu," uvedl ředitel vyškovské pobočky úřadu práce Jan Marek.

Spokojená s pracovníky z řad dlouhodobě nezaměstnaných je například radnice v Bučovicích. „Pravidelně tu máme kolem desíti lidí, kteří mají na starost hlavně úklid města. Úřad práce nám přidělil i předáka, který pracovníky kontroluje, takže nám odpadla i tahle starost. Jsme rozhodně spokojení," řekl bučovický místostarosta Jiří Horák.

Opačné zkušenosti mají ovšem v Dražovicích, kde po problémech z dřívějška letos žádného nezaměstnaného pracovníka nechtějí. „Loni jsme opravovali hasičskou zbrojnici a měl nám pomáhat člověk, kterého poslal úřad práce. Počítali jsme s ním, ale do práce vůbec nepřišel," řekla starostka obce Miroslava Svobodová.

Problém to navíc nebyl ojedinělý. „Na tyto pracovníky nebylo spolehnutí, omlouvali se, že jsou nemocní, nebo se v práci neobjevili vůbec a ani se neozvali. Obec s nimi měla spíš problémy, dělat si některé práce sami, zvládli bychom je rychleji a lépe," doplnila starostka.

O občasných problémech ví i na úřadě práce. Ne všichni dlouhodobě nezaměstnaní mají totiž o veřejnou službu zájem, nebo ji neberou zodpovědně. „Řada lidí ji odmítá a shání si lékařská potvrzení, že nemůžou pracovat, nebo se přímo vyřazují z evidence úřadu práce. Na druhou stranu je tu však i široká skupina lidí, kteří veřejnou službu berou jako určitou příležitost a váží si jí," upozornil Marek.

Pro osvědčené pracovníky úřad nabízí i určitou formu postupu. „V obcích, kde systém funguje, umisťujeme nejúspěšnější pracovníky na veřejně prospěšné práce, za které už dostávají peníze," přiblížil ředitel.

Nejde jen o koště

Přestože v obcích využívají pracovníky veřejné služby převážně na úklid, možností je víc. „Úřad práce nespolupracuje jen s obcemi. Nezaměstnaní můžou využít širší nabídky a neskončit nutně s koštětem na ulici. Spolupracujeme s celou řadou neziskových a veřejných organizací a institucí, do projektu jsou zapojené třeba i vybrané školy," vypočítal Marek.

Jednou z neziskových organizací je i vyškovské sdružení Piafa, které se zaměřuje na pomoc postiženým lidem. Nezisková organizace má s pracovníky z řad nezaměstnaných dlouhodobé zkušenosti. „Využívali jsme jejich pomoci ještě před zavedením současného systému veřejné služby, teď k nám posílají pravidelně dva až pět zaměstnanců," uvedla ředitelka sdružení Jana Podrápská.

Nezaměstnaní si díky tomu vyzkoušejí různé činnosti. „Pracujeme s každým člověkem zvlášť, možnosti zaměstnání máme velmi rozmanité, takže pokud na to dotyčný má, může kromě úklidu v sociálních zařízeních vykonávat i zahradnické práce nebo pomáhat ve stájích," upřesnila Podrápská.

Pro neziskové organizace se jedná o vítanou pomoc, každý kvalitní pracovník, který je zadarmo, umožňuje peníze z rozpočtu směřovat přímo na spravované projekty. „Pro nás je důležité, že tyto pracovníky neplatíme, bylo by to už totiž mimo naše možnosti. Ale díky nim můžeme rozšiřovat náš servis pro klienty a nestarat se o problémy, jak na další zaměstnance shánět peníze. S veřejnými pracemi sice máme někdy organizační problémy, ale i přesto je to pro nás neocenitelná pomoc," uzavřela Podrápská.

PETR JANDERKA