Z hlediska dopadů na životní prostředí záměr zhodnotili pracovníci Krajského úřadu. „Jedná se o rozšíření kapacity stanice a úpravu části bioplynu na biometan. Úředníci ve všech sledovaných oblastech vyhodnotili možné vlivy provozu na životní prostředí za přijatelně nízké. Jednalo se například o obyvatelstvo, povrchovou a podzemní vodu, faunu, flóru, ekosystémy nebo krajinu,“ zdůraznila krajská mluvčí Alena Knotková.

Hotový je už také úsek cyklostezky ve Vyškově, který vede z ulice V Brňanech k rybníku Kačenec.
Cyklostezka Cukrovarská dráha má první dokončené úseky. Víme, co spojí

BIOMETAN VE VYŠKOVĚ

Výroba u Sochorovy ulice.
Rozšířením bioplynové stanice.
Během příštího roku.
S využitím gastroodpadu.

Pracovníci bioplynové stanice aktuálně vyrábí elektrickou energii a teplo z bioodpadu. Při současné kapacitě zpracovávají až dvanáct tisíc tun odpadu ročně. Energii tady produkují pro patnáct set domácností. „Zelenou elektřinu a teplo tak ve Vyškově biometan doplní. K výhodám patří lokální, cenově výhodné teplo pro obec a možnost odběru lokální obnovitelné energie, tedy elektřiny a do budoucna plynu, skrze dodavatele EFG Green energy,“ popsala Formánková.

Bližší informace o budoucí produkci ve městě ale nyní sdělit odmítla. Odběr soukromá společnost umožňuje právě prostřednictvím vlastního dodavatele. „Slouží především našim komunitám. Není to komercionalizovaný velkododavatel,“ upřesnila mluvčí firmy.

Na rozšíření možností výroby se soustředí už několik let. Také růst cen energií v souvislosti s válkou na Ukrajině za poslední půlrok už má své dopady. „Vývoj současné situace na trzích pouze urychlil tempo našeho dosavadního snažení. Zdrojem našeho vyškovského provozu ale bude nadále gastroodpad, nebudou to tedy účelově pěstované plodiny. V České republice to je poměrně výjimečná záležitost,“ dodala Formánková.

Náskok

Krajští úředníci ani po spuštění rozšířeného provozu žádné nepříznivé vlivy neočekávají. „Jejich prevence nebo vyloučení v podobných případech vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nepředpokládáme šíření škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, ovlivnění hlukové situace, nebezpečí havárií s dosahem do okolí nebo narušení faktorů pohody nad únosnou míru,“ doplnila Knotková.

Podle Martina Schwarze z Českého sdružení pro biomasu může biometan nahradit deset procent celkové spotřeby zemního plynu v České republice. „Jeho potenciál i úspora emisí skleníkových plynů jsou velké, ale naprosto reálné. Západní Evropa má ve výrobě biometanu více než desetiletý náskok a my musíme jejich zkušenosti dobře využít,“ uvažoval Schwarz.

Vizualizace projektu Residence Lípové sady.
V Rousínově přibude bydlení pro stovky obyvatel. Město řeší parkování

Všeobecný růst cen energií zatěžuje domácnosti nejen na Vyškovsku. „Podobné alternativy zní samozřejmě zajímavě, ale nevěřím, že v blízké budoucnosti něco zásadě převrátí. Já teď vyhlížím hlavně dopady drahých energií přímo u nás doma, bude to pro nás nejspíš velice obtížné,“ shrnula Vyškovanka, která si nepřála uvedení jména. Redakce ji však zná.

EFG Vyškov BPS převzala bioplynovou stanici na Sochorově před dvěma lety, do té doby ji provozovala firma Respono, která se stará o svoz a likvidaci odpadu na Vyškovsku. Celkem energii vyrábí už osm let. Stavba stanice tehdy stála 125 milionů korun, přes dvaačtyřicet přispěla Evropská unie. V další podpoře energetického využití odpadů tady investoři vidí prospěch také pro státní ekonomiku.