Cestující z Drysic, Pustiměře, Švábenic a Orlovic, kteří obvykle vystupují u centra Vyškova na zastávce u podchodu, budou muset v příštích dnech kvůli uzavírce vystupovat buď o stanici dřív nebo až na autobusovém nádraží. Změny se dotknou i některých městských autobusů, které nezastaví u podchodu nebo u vlakového nádraží.

A zdaleka nejde jenom o tyto linky, které zastávku u podchodu vynechají. Zato cestující z Bohdalic, Hvězdlic, Brankovic a Hlubočan ale můžou zůstat v klidu. „Linky sto šestapadesát, sto šestašedesát, spoj jedenáct linky sedm set dvaapadesát a spoj devatenáct linky sedm set třiapadesát pojedou mezi zastávkami železniční stanice a Palánek obousměrně odklonem ulicemi Druhého odboje, Havlíčkova a Dukelská. Nevynechají tak žádné zastávky,“ uvedl ředitel společnosti Kordis, která integrovaný dopravní systém zajišťuje, Jiří Horský. Podrobnější informace o změnách uvádí Kordis na www.idsjmk.cz.

Autobusy budou odkloněné převážně ulicemi Druhého odboje a Havlíčkova. Běžní řidiči si můžou objízdnou trasu vybrat přes Havlíčkovu ulici nebo přes průtah.

Nádražní ulice je během několika týdnů uzavřená už podruhé, a to kvůli opravě kanalizace. Vyškovanku Annu Říhovou nové výkopy zaskočily. „Domnívala jsem se, že práce na kanalizaci jsou už hotové. Dokonce už tudy projížděla i auta. Myslela jsem, že už se čeká jenom na nový silniční povrch. Něco se vodařům nepovedlo, že musejí znovu kopat?“ zajímala se Říhová.

Podle ředitele firmy Vodovody a kanalizace Vladimíra Kramáře za tím není žádné pochybení, ale pouze dodržení technologických postupů. „Nejdřív se udělá kanalizační řád, který musí projít zkouškou těsnosti. Pak je třeba znovu kopat a napojit přípojky k jednotlivým nemovitostem,“ vysvětlil ředitel.

Přiznal ovšem, že práce jdou pomaleji, než by si přál, a to kvůli kapacitním možnostem zhotovitele. Podle vedoucího dopravního odboru městského úřadu Petra Buchty by uzavírka měla skončit osmadvacátého července.

Omezení dopravy kvůli rekonstrukci kanalizace budou řidiče ještě nějakou dobu trápit. V současné době je doprava na Tržišti vedená jedním pruhem střídavě pomocí semaforu. „Postupně budeme pokračovat. Ještě by měla být celková uzavírka na Trpínkách. Vždy se budeme snažit uzavřít co nejkratší úsek, aby ho mohli řidiči pohodlně objet. Rekonstrukce by mohla skončit do podzimu,“ dodal vedoucí dopravního odboru Buchta.

S uzavírkami kvůli opravě kanalizace se lidé potýkají také v Křenovicích a v Bučovicích.