„Uskuteční se postupně v termínu od pondělí devatenáctého října do šestého listopadu. Informaci o provedené deratizaci oznámí písemně povinná osoba za odbor nejpozději do třicátého listopadu. Zároveň žádáme všechny subjekty o postoupení tohoto oznámení svým provozovnám na území města Vyškov,“ oznámil vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.