Osm let je ale dlouhá doba a signální plány jsou nevyhovující. Vyškovské služby proto plánují rekonstrukci všech křižovatek.

Průjezdnost vyškovských křižovatek je řízena čtyřmi světelnými signálními plány, které byly nastaveny na základě sčítání dopravy před asi šesti lety. Následně byly upravovány ve vztahu k výstavbě velkých nákupních center. „Jedná se o signálními plány, které jsou ovšem statické a nerespektují aktuální dopravní zátěž komunikace. Instalací indukčních smyček do komunikací a další rekonstrukcí samotných křižovatek by mělo dojít k jejich převedení na inteligentní křižovatku, která je dynamicky řízena podle aktuálního stavu dopravy na komunikaci,“ vysvětlil ředitel Vyškovských služeb David Olejníček.

Smyčky v komunikaci neustále snímají počty projíždějících vozidel na jednotlivých křižovatkách z jednotlivých směrů a podle změn těchto počtů okamžitě upravují i signální plány, tedy intervaly střídání zelené a červené na každé křižovatce.