„V nemocnici je k dispozici šedesát lůžek standardní akutní péče a jedenáct intenzivní a resuscitační péče pro pacienty s prokázanou koronavirovou infekcí. Aktuálně je obsazena téměř celá vyhrazená kapacita. Aby nemocnice vytvořila lůžkovou kapacitu pro pacienty s COVID-19 a zejména ji personálně zajistila, výrazně jsme omezili ostatní hospitalizační péči,“ uvedl ředitel Zdeněk Horák.

Nemocnice tak uzavřela oddělení CLR, ORL, jednu stanici interního a dětského oddělení nebo dvě stanice chirurgického oddělení. Omezila také lůžkovou kapacitu na JIP a ARO. Zastavili v ní příjem nových pacientů za účelem poskytování plánované péče. „V souladu s Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví zastavuje nemocnice až do odvolání příjem nových pacientů za účelem poskytování plánované péče včetně následné péče. Jedná se o všechny druhy péče, které je možné bez výrazného vlivu na zdravotní stav pacientů omezit,“ dodal Horák.

Odběrové místo na vyšetření onemocnění COVID-19 umístěné ve vyškovské nemocnici je přitom již ve čtvrtém týdnu svého fungování. Celkový počet odebraných vzorků od pátého do pětadvacátého října činil podle dostupných údajů 949. Podle vedení nemocnice tak právě v tomto týdnu dosáhl tisícovky.

Přihlášení a odhlášení k testování probíhá výhradně přes rezervační systém a hlásit se mohou jen osoby se žádankou od krajské hygienické správy nebo lékaře. Personál odběrového místa děkuje za dodržování objednaného času, postupu objednání přes rezervační systém a také pokynů personálu.