Tři kilometry od centra Vyškova směrem na Kroměříž se v místní části Marchanice nachází lesopark, který je možné bez nadsázky nazvat zelenými plícemi města. O jeho osudu budou přes prázdniny rozhodovat zastupitelé. V současné době vzniká studie na jeho využití. Bude mít dvě varianty, a to se safari nebo bez něho.

„Město nechalo zpracovat studii, která řeší lokalitu celkově. Dnes je totiž do ní možný přístup jedině branou do dinoparku, byť jsou zde ještě další stavby jako hvězdárna, objekty Českých drah a soukromé objekty. Řešit se musí i obslužnost území, nástupní a výstupní prostory. Studie by měla nabídnout možnosti, jak s územím naložit,“ vysvětlila mluvčí radnice Dana Bednářová. Studii zpracovává najatý brněnský architekt. Hotová by měla být koncem prázdnin. Na podzim ji pak projedná rada a zastupitelstvo měs­ta.

Návrh na takzvané Eurosafari vzešel od ředitele zooparku Josefa Kachlíka. „Pracujeme na myšlence vybudovat za areálem dinoparku na rozloze osmi hektarů Eurosafari,“ potvrdil Kachlík. Jeho představa je, že cizokrajná zvířata by měla doplnit nabídku zooparku, který je zaměřený na domácí druhy zvířat. Dodal ale, že rozhodnutí o využití Marchanic je zcela v rukou zastupitelstva.

Safari by se nacházelo severně od železnice. Dalších šest hektarů za hvězdárnou směrem na Ivanovice na Hané by se podle mluvčí Bednářová mohlo zbylých šest hektarů využít pro rozšíření dinoparku. Výhodou tohoto řešení by pro město bylo, že firma podílející se na správě dinoparku by byla ochotná do rozšíření vložit své peníze.

Pedagožka: lepší by byla klidová zóna

Někteří si ale myslí, že další turisté budou znamenat pro Vyškov ještě větší zátěž. Rádi by v Marchanicích viděli něco nekomerčního. Jsou o tom přesvědčení i mladí lidé. Třeba žáci Základní školy Morávkova ve Vyškově po pohovoru s architekty, odborníky ze životního prostředí a vedením města a po provedené anketě mezi dětmi i dospělými, dospěli k názoru, že mnohem vhodnější by byla stezka zdraví. „Jako druhou možnost město zvažuje relaxačně kulturní zónu, ke které se přikláníme. Napadlo nás, že by šlo udělat stezku která by vyšla z historie města. Na to by mohla navazovat stezka zdraví zakončená třeba posezením u ohniště,“ řekla pedagožka Dagmar Havlíková.

Svou myšlenku žáci podporují tím, že jde o lokalitu na hlučné křižovatce dálnice a železnice a neměla by se už dál komerčně zatěžovat. Safari nefandí ani z toho důvodu, že v Marchanicích je biotop, kterým zvířata migrují do dalších přírodních území. Z biotopu by tamní zvířata mohla přítomnost jiných zvířat a davů lidí vypudit.

Marchanice bývaly odedávna výletním místem pro Vyškovany. V minulosti se tam konávaly velkolepé dožínkové slavnosti. Fungovalo tam koupaliště nazývané honosně lázněmi. To se však kvůli zplodinám z dálnice a hluku z železnice, která se navíc bude v blízké budoucnosti zdvoukolejňovat, už nemůže vrátit zpátky. Od roku 1970 je v Marchanicích hvězdárna.