Momentálně vykonává veřejnou službu v regionu přes 250 lidí vedených na úřadu práce. Přímo ve Vyškově jich je třicet, deset z nich pracuje u technických služeb. „Veřejnou službu vykonávají uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než rok. A také nezaměstnaní, kteří byli v posledních třech letech v evidenci dohromady také déle než rok," řekla ředitelka vyškovského úřadu práce Jaroslava Šmejkalová.

Pracovníky veřejné služby využívají třeba v Ivanovicích na Hané. „Z uzavřené smlouvy vyplývá, že nám úřad vždy pošle osm pracovníků, kteří mají odpracovat určitý počet hodin. Museli jsme kvůli tomu zřídit pracovní místo koordinátora prací veřejné služby. Na jeho plat ovšem zčásti přispívá úřad práce, takže celkově je to pro nás výhodné a ušetříme tím dost peněz," řekl tajemník ivanovické radnice Jan Kovář.

Zavedení veřejné služby ovšem pro Ivanovice nebylo žádnou novinkou. „Pracovníky z úřadu práce využíváme už někdy od roku 2007, a to hlavně při úklidu města. Máme s tímto přístupem dobré zkušenosti, takže jsme zavedení veřejné služby uvítali," dodal tajemník.

Některé obce se na začátku roku obávaly, že v rozpočtu nenajdou peníze na nákup pracovních pomůcek pro nezaměstnané, Ivanovice se tomu díky minulým rokům vyhnuly. „Vzhledem k tomu, že u nás nezaměstnaní z úřadu práce pracovali i v minulosti, máme veškeré pracovní pomůcky k dispozici a nemuseli jsme se starat o nějaké nákupy smetáků nebo lopat," uzavřel Kovář.

Smlouvu s úřadem práce o veřejné službě mají podepsanou i ve Slavkově u Brna. „U nás nastoupí první pracovníci v červnu," řekl ředitel slavkovských technických služeb Radoslav Lánský.

I ve Slavkově ovšem mají zkušenosti s pracovníky z úřadu práce už z předchozích let. „Dřív byli lidé, kteří k nám přicházeli z úřadu práce, motivovaní tím, že za určitý počet odpracovaných hodin získali vyšší sociální dávky. Teď jsou ale nucení povinně pracovat, jinak přijdou o podporu v nezaměstnanosti. Taková motivace do práce není podle mě moc dobrá, proto jsem k tomuto projektu mírně skeptický," podotkl Lánský.

Novela zákona o veřejné službě má pomoct dlouhodobě nezaměstnaným lidem neztratit pracovní návyky. „Veřejná služba se zaměřuje na lidi, kteří ztratili pracovní návyky. To totiž může vést až k sociálnímu vyloučení," upozornila ředitelka úřadu práce Šmejkalová.

Pokud uchazeč o zaměstnání, který je vedený v evidenci úřadu práce nepřetržitě déle než dva měsíce, odmítne vykonávat veřejnou službu bez vážného důvodu, vyřadí ho úřad práce z evidence na půl roku. „Úřad práce při výběru lidí, kteří budou vykonávat veřejnou službu, vždy přihlíží ke zdravotnímu stavu uchazeče o zaměstnání, k jeho rodinným poměrům a podobně," upřesnila Šmejkalová.