Příkladem je Krásensko. Záleží, zda se obci podaří získat dotace.

„V tom případě bychom vybudovali novou komunikaci a opravili tu současnou. Chceme také upravit zeleň a nakoupit techniku na její udržování. Žádáme o dotace na střechu pro mateřskou školu a její zateplení. Pokud peníze neseženeme, postupně opravu zaplatíme ze svého,“ uvedla starostka obce Hana Šíblová.

Největší část budování nové kanalizace a čistírny odpadních vod čeká letos Křenovické. „Doufáme v dotaci na opravu kulturního sálu. A hned po Novém roce se pustíme do rekonstrukce divadelního sálu, aby měli herci lepší zázemí. Vznikne tam nová převlékárna,“ řekl křenovický starosta Drahomír Kolařík.

Děti z Otnic by si zase v roce 2008 měly hrát na novém hřišti. Tamní radní totiž chtějí rozšířit sportovní areál o víceúčelové sportoviště. Plány jim ale překazil nezdařený výkup pozemků.

„Máme problém získat parcely jak od soukromého vlastníka, tak i od pozemkového fondu. Čekáme proto na schválení územního plánu. Potom na tom začneme usilovně pracovat,“ objasnil starosta Otnic Pavel Prokop.