Najít pustošitele vzácné přírodní lokality, získat od něho přiznání a dokonce také nápravu toho, co způsobil. O tom se mnohým ochráncům přírody většinou jenom zdá. V případě bezohledných traktoristů u stepní rezervace Větrník tomu však bylo právě tak.

Na zemědělce, kteří ořou svá pole i přes hranici chráněné rezervace, upozornilo ekologické občanské sdružení Manner. Právě jeho členové problém ve středu řešili s institucemi přímo na místě.

„Přijeli sem inspektoři životního prostředí a pracovníci Správy chráněné krajinné oblasti Pálava. Viděli, že je poškozený úsek o délce asi sedmi set metrů, na němž roste například ohrožená třešeň křovištní. Shodli se na tom, že to tak dál nejde,“ popsal Jiří Novotný z občanského sdružení Manner.

Již v počátcích případu se redakci Vyškovského Deníku podařilo vypátrat, že pole přímo sousedící s chráněným územím obdělává rodina Aloise Obdržálka. Ten se k případu příliš vyjádřit nechtěl. „Jsme naštvaní. Dělali jsme všechno s nejlepší vůlí. Nic vám k tomu neřeknu, ani rodina. Až to bude všechno vyřešené, vyjádříme se k tomu na úrovni a ne do novin, jako nějací politici,“ rozčílil se Obdržálek.

Jestli bude zemědělec o nějakou korunu chudší, zatím není jisté. „Kolem lokality není nic, co by vyznačovalo hranici chráněného území. Zatím nejsme nijak schopní prokázat, zda o ní zemědělec věděl nebo ne. Musíme například zjistit, kdy tam byly nějaké značky, kdy zmizely a kdy tam zemědělec začal hospodařit,“ vysvětlil vedoucí oddělení ochrany přírody České inspekce životního prostředí Vít Polách.

Podíl na nápravě však Obdržálka zřejmě nemine. „Povedeme s ním správní řízení o zavedení nějakých opatření. Kolem hranice rezervace by měl vzniknout asi pětimetrový ochranný travnatý pás. V dalším roce by se měl vytvořit nový plán péče, který určí, jak vlastně hospodařit v ochranném pásmu,“ zdůraznil Polách.

Případná pokuta však podle Novotného není zase až tak podstatná. „Důležitější je, že je zemědělec ochotný se dohodnout, napravit chybu a dokonce ustoupit s polem. Díky článku ve Vyškovském Deníku se navíc rodina pokoušela navezenou ornici z rezervace odklidit,“ řekl ekologický dobrovolník.

Související články:

vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/vetrnik_traktorista20070810.html