„Firma s nejnižší nabídkou ceny za stavbu doložila všechny dokumenty v originálu a tím pádem jsme ji mohli prohlásit za vítěze. Teď jsme již jen v dvoutýdenní lhůtě na odvolání. Předpokládám, že v tomto týdnu podepíšeme smlouvu o dodání stavby,“ uvedl vedoucí skautského střediska ve Vyškově Petr Kudlička.

Na plánovanou demolici původního skautského domu ve Smetanových sadech, který ten nový nahradí, se intenzivně připravují. „Už týden pomalu rozebíráme stávající klubovnu. Předpokládáme, že v tom budeme ještě další týden pokračovat tak, abychom mohli následně budovu předat k odborné demolici,“ informoval Kudlička.

Současná stavba je už nevyhovující. Její kapacita navíc neodpovídá na velký zájem o aktivity ve skautu. „Pokud vše půjde tak jak má, tak předpokládáme, že bychom v měsíci listopadu předali staveniště vítězné firmě, která má následně dvanáct měsíců na postavení,“ prozradil vedoucí střediska.

Karel Zitterbart.
Ve své ordinaci si ponechám částečný úvazek, říká Karel Zitterbart

Bez pomoci by se však vyškovští skauti nikam neposunuli. „Chci proto vyzdvihnout obrovskou podporu města jak na straně politické, tak i od úředníků. Nemenší poděkování patří firmám a jednotlivcům, kteří výstavbu podpořili finančně. Dále pak velkou sílu vidím v práci našich členů, rodičů a kamarádů, kteří již na tomto projektu odpracovali stovky dobrovolnických hodin na samotné přípravě stavby, demolici současné klubovny, pomoci se sháněním finančních prostředků a úpravou náhradních prostor,“ dodal Kudlička.

Náklady dosáhnou zhruba na dvanáct až třináct milionů korun. Spolek se dočkal i podpory města. „Zastupitelé na svém loňském zasedání šestnáctého prosince schválili rozpočet města na letošní rok, jehož součástí bylo i poskytnutí individuální dotace na vybudování nového skautského domu, a to ve výši čtyř milionů korun. Tato částka se z objektivních důvodů a po dohodě s vedením skautů přesune do rozpočtu města až na příští rok, jelikož letos ji Junák - český skaut nestihne proinvestovat,“ sdělila vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Jaroslav Klaška. Foto:
Po volbách plánuje Klaška odpočinek. Chválí férovou kampaň

Prostředky na pokrytí nákladů totiž spolek čerpá z více zdrojů. Necelé dva miliony získali skauti na stavbu i z kraje. Část rozpočtu se spolek také snaží získat z dalších zdrojů. Ve veřejné sbírce vybrali přes 320 tisíc korun. „Věřím, že klubovna je navržená tak aby byla stoprocentně funkční a maximálně využitá. O to totiž jde. Příspěvek jsem rada poslala,“ komentovala to před časem třeba Magdalena Krejčí z Vyškova.

V současnosti však mohou zájemci přispívat do nové sbírky na webové adrese www.novaklubovna.jdem.cz. Prozatím se na ní dary nasčítaly na dalších sedmdesát tisíc korun navíc od třicítky podporovatelů. „Díky skautingu jsem přežila svou vlastní pubertu a Vyškovský skauting mi dal skvělý základ do života. Díky,“ vzkázala aktuálně další z nových donátorek Zuzana Černá.