Podle něj je výhodou lokality dostatečná infrastruktura a místní vybavenost, která se snadno vypořádá s požadavky projektů jako je ten jeho. „Souvisejí s tím totiž dopady v podobě zvýšené dopravy, zatížení obchodní sítě, škol, školek nebo produkce komunálního odpadu. Problematické to je ale spíše u rozsáhlejší urbanizace než u drobnějších projektů,“ uznal makléř.

Myslí také na předcházení negativních vlivů nebo narušení pokojného soužití mezi sousedy. „Osobně mám zkušenosti na obou stranách a snažím se, abych se řídil tezí: "Z hlediska limitů rozvoje daného území je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury lokality," Nepřetváříme a nedodáváme cizí prvky ani nové dominanty,“ ujistil Štěpař.

Bučovičtí registrují v posledních letech ve městě zvláště intenzivní výstavbu hned v několika lokalitách zároveň. Mají v tom také podporu města, které je s developery v dlouhodobém kontaktu. Samo plány na obytnou výstavbu plánuje také v areálu po nedávno demolovaných bývalých nábytkářských UP závodech. „Bučovice jsou krásné město s dobrou vybaveností a pěknou přírodou po okolí. Příjemné jsou třeba procházky v blízkém lesoparku," hodnotil město třeba Josef Kučera.

Podle Štěpaře zájemci o bydlení vnímají Bučovice jako dobrou adresu. Láká je blízkost Brna a nižší produkční i pořizovací ceny, které jsou pro mnohé v Bučovicích přijatelnější. „Pozitivně hodnotí také pěkné okolí,“ doplnil makléř.

Terén v oblasti u Školní ulice umožnil rozbití jednotné fronty uliční čáry a také individualizovaci odpočinkové zahrady. „Vyhneme se tak "populárnímu schématu jak přes kopírák". Areál je doplněn odpočinkovou zónou, parkování je řešeno vlastní garáží nebo parkovacím místem,“ dodal Štěpař.