Na Vyškovsku ji vyvěsí třeba v Bučovicích. „Nápad pochází od místostarosty. Uvažovali jsme, že v březnu vyvěsíme tibetskou vlajku. Na vrub toho poukázal, že bychom měli vyvěsit i vlajku moravskou. Pro koho víc by měl být svátek Cyrila a Metoděje, než pro Moravany,“ poukázal na odkaz věrozvěstů starosta Radovan Válek.

Zatímco v loňském roce Bučovice akci opomněly, okresní město si loňskou účast zopakuje. „Vyvěšení jistě přispěje k rozšíření povědomí Vyškovanů o tradičních symbolech země a snad i povzbudí veřejnost, aby se zajímala o další poznávání našich tradic, folkloru i bohatých dějin,“ zdůraznila mluvčí Vyškova Dana Bednářová. Rostoucí zájem o vyvěšení vlajky těší organizátory akce. „Zájem byl už loni. V tomto roce je ohlas ještě větší. Dokonce nám na některých obcích, kam jsme letos volali, řekli, že voláme zbytečně. Vyvěšení už měli dávno schválené zastupitelstvem,“ poznamenal člen výkonného výboru Moravské národní obce Vladimír Novotný.

Jedním z hlavních cílů akce je přiblížit lidem historii Moravy. „Na školách se vlastně o Moravě mluví, jenom když se probírá Velká Morava. Pak je její historie upozaděná. Náplní učiva je převážně dění v českých zemích,“ vysvětlil.

I mimo Moravu

Zvěsti o vyvěšování vlajky doputovaly až do frýdlantského výběžku, kde zaujaly obyvatelku Jindřichovic pod Smrkem. Obrátila se na výbor Moravské národní obce, která zpětně kontaktovala představitele obce. „Už dříve jsme měli v naší obci úzkou spolupráci s Moravou. Iniciativu chápeme jako úsilí o spravedlivý náhled na historii obou národů a obě historická území,“ uvedl starosta Jindřichovic Pavel Novotný.

Diskusi nad vyvěšením moravské vlajky mají za sebou také ve Slavkově u Brna. Třepotat ve větru se tam stejně jako v loňském roce nebude. „Necítíme potřebu vlajku vyvěšovat. Jsme sice Moravané, ale jako součást České republiky máme státní vlajku. Ve spojení s Velkou Moravou a cyrilometodějskou tradicí je vyvěšení vlajky logické. Dokud však nedostaneme nějaké prohlášení o jeho smyslu, neuvažujeme o něm,“ zdůvodnil rozhodnutí místostarosta města Jiří Doležel.

Na radnicích, které se k iniciativě připojily, zavlaje v úterý žlutočervená zemská vlajka s moravskou orlicí na modrém štítě uprostřed. A to i přesto, že její podoba není jednoznačná. „Vlajka se žlutým pruhem nahoře a červeným pruhem dole je poslední schválenou vlajkou z roku 1848. Protože je shodná s vlajkou některých měst, přidává se na ni v poslední době znak s orlicí, aby se nepletla. Lidem je takto i bližší,“ dodal Novotný. Existuje ještě varianta se stříbročerveně šachovanou orlicí na modrém podkladě.

ROMAN VOLEK
MICHAL KOČÍ