Budova, ve které muzeum sídlí, je už delší dobu v havarijním stavu a stěhování sbírek bylo nutné. „Na úpravy jsme teď získali přes Místní akční skupinu Na cestě k prosperitě dotaci pět set tisíc korun. Peníze máme zajištěné, smlouvy jsou těsně před podpisem, takže už brzy budeme moci vyhlásit výběrové řízení," informovala starostka obce Iva Marková. Celkové náklady vycházejí asi na tři čtvrtě milionu korun, zbytek peněz obec doplatí z vlastního rozpočtu.

Oprava tak začne v zimě, až se vyřídí všechny nutné formality. „Současné prostory absolutně nevyhovují, do budovy zatéká a exponáty byly vlhkem ohrožené. Místnosti na úřadě budou pro sbírky nejen vhodnější, ale věříme, že pak bude muzeum i přístupnější pro návštěvníky," doplnila starostka. Budoucnost stávající budovy bude obec ještě řešit, její stav je však velmi špatný a není jisté, jestli se ji podaří zachránit.

Další investicí, kterou letos Drysice už zvládly, byly úpravy v mateřské škole. Obec nechala opravit podlahy, do šaten pořídila nový nábytek a vyměnila část starých oken na budově za nová. Na zahradě školky pak přibyl kolotoč i houpačky.

PETR JANDERKA