„Jejich funkce už ovšem byla nedostačující. Hrozilo tak narušení celkové statiky památky. Voda se totiž vylévala v blízkosti kostela, kde se také vsakovala a podtékala pod základy," upozornila členka farní rady Marie Zvěřinová.

Ze střechy památky je svedených hned osm svodů. „Vodu nové betonové žlaby odvádí dál od kostela, kde se vsakuje do terénu. V místě, kde se žlaby kříží s chodníkem, jsou překryté betonovou deskou. Abychom si byli jistí tím, že voda už do základů pronikat nebude, položili jsme také novou dlažbu u vstupu do kostelní věže. Také ta má pomoct spolehlivému odvádění vody," přiblížila Zvěřinová. Farnost zároveň nechala lokálně opravit omítku, jejíž narušení vzniklo právě působením dešťových vod.

Z peněz farnosti

Práce si celkem vyžádaly desítky tisíc korun. „Platili jsme je sami z peněz farnosti. Dotaci nebo jinou podporu jsme v tomto případě nečerpali, náklady dosáhly téměř padesáti tisíc," informoval křenovický farář Kamil Sovadina s tím, že farnost nechala vyčistit také střešní žlaby od nánosů listí a větví.

Opravy kostela tím ale nekončí. „V minulých letech jsme zrekonstruovali asi dvě třetiny krovů. Oprava vyšla zhruba na pět set tisíc korun. Čerpali jsme za tímto účelem dotaci," připomněl farář mimo jiné rekonstrukci krovů nad hlavní lodí památky.

Další stavební úpravy by farnost chtěla dokončit v příštím roce. „Mělo by jít o zbývající třetinu. Krovy jsou už příliš staré, takže potřebují vyměnit. Celá akce je ale podmíněná získáním další dotace. Uvidíme, jak budeme s žádostí úspěšní. Bez ní bychom si takhle rozsáhlé práce nemohli dovolit a krovy by musely ještě nějaký rok vydržet," doplnil farář Sovadina s tím, že křenovický kostel má za sebou také rekonstrukci věžních schodů.