„Letos se velká voda vylila do obce. Proto jsme nechali potok vyčistit. Vybagrovaná hmota zůstala na břehu, aby se tak zvýšila hráz,“ vysvětlil místostarosta Vojtěch Baláš. Protipovodňové opatření přišlo radnici zhruba na třicet tisíc korun.