Slavkovská radnice už vložila do oprav Zámku Slavkov – Austerlitz v minulých letech desítky milionů korun. Střecha památky a nová fasáda zdobí slavkovský zámek už nějaký ten pátek.

Jarní povodně však neprospěly vodnímu příkopu ani zdi v zámeckém parku, které už dlouhodobě představují největší rozpočtovou zátěž.

To, že je slavkovský zámek pro město jednou z nejdůležitějších památek, potvrdil i výsledek jednání městské rady. Ta schválila vypracování dokumentace pro stavební povolení, které má vyřešit obnovu poškozených zdí zámeckého parku i vodního příkopu.

Město na dokumentaci nakonec poskytne sto čtyřicet tisíc korun. „Pro nás je důležitá zejména smysluplnost každé položky, kterou do poničené zdi vložíme. Nechceme se dočkat toho, že rozvodněná Litava zeď při příštích problémech opět zdevastuje,“ uvedl slavkovský místostarosta Jiří Doležel.

V místech poškození zdi je hromadění většího množství vody pravděpodobné právě v případě dalších povodní. „Chtěli bychom přebytečnou vodu odčerpat do slavkovské řeky. Není tam ale moc velký spád,“ upřesnil nutné úpravy Doležel.

Řešení proti povodním by tak měla přinést úprava, která vodu shromáždí na jednom místě a dále ji odvede z parku pryč. „Retenční nádrž má být umístěná nedaleko golfového hřiště a měla by pojmout devatenáct tisíc kubíků vody. Potrubím pak vodu svedeme do Prostředníčku a do Litavy,“ prozradila projektantka brněnské firmy Lenka Sedláková, která má projektovou dokumentaci na starosti.

Zničených šedesát metrů zámecké zdi stále hyzdí okolí slavkovského zámku. Na její opravu tak bude vedení města shánět peníze podstatně obtížněji. „Oprava by stála tolik, že město v tuto chvíli určitě nebude schopné zajistit celou částku najednou. Předpokládám, že by se muselo vynaložit tak patnáct milionů korun,“ posteskl si ředitel slavkovského zámku Aleš Šilhánek.

Přesto se na zkrášlení zdi vyhlášené barokní památky začalo v létě intenzivně pracovat. „Především jsme museli odstranit vše, co bylo na hromadě po zničení zdi jarním přívalem vody. Šest pracovníků se po dobu tří měsíců podílelo na tom, aby zámecká zídka byla čistá a mohlo se na ní bez větších problémů v budoucnu pracovat,“ přiblížil nedávnou činnost v zámeckém parku Šilhánek.

Ředitel slavkovského zámku zároveň neopomněl uvést, že materiál ze zavalených zdí zůstal v prostorách památky a bude na popud památkářů znovu využitý. Zároveň ocenil pomoc vyškovského úřadu práce. „Dostali jsme od něj dotaci, která pokryje mzdu všech těchto pracovníků, a to včetně odvodů,“ připomněl Šilhánek.

Zeď slavkovského zámku marně vzdorovala vodě v jarních měsících letošního roku, kdy region sužovaly povodně. Přívaly vody se přenesly přes golfové hřiště a během chvíle ji smetly. Stavba byla zřejmě podmáčená z minulých dešťů a na takový příval už jednoduše nebyla připravená.

Ačkoliv se o údržbu zámeckého parku starají technické služby města, rekonstrukci zdí svěří město odborné firmě.