Vedoucí odboru životního prostředí vyškovské radnice Jiří Kutálek připomněl, že posledních deset let ovlivňovalo stav nádrže vybudování splaškové kanalizace s osypem v její těsné blízkosti. „Od té doby docházelo ke snížení hladiny pravděpodobně v důsledku průsaku vody ke štěrkopískovému obsypu kanalizace. Vlivem hydrologického spádu si voda dále vytvořila cestu. Zastavení poklesu se nedařilo,“ připomněl Kutálek.

Problémy nevyřešila ani oprava opěrné zdi a předloňský dosyp těsnicího materiálu. Nejnákladnějším zvažovaným řešením bylo kompletní odtěžení a prakticky výstavba nové nádrže včetně stabilizování břehů. „To ovšem hovoříme o několika milionech korun. Dotaci bychom nezískali, protože nádrž má minimální vodohospodářský efekt. Klíčová je rovněž její poloha pod svahem, protože velkou položku představuje jeho stabilizace se snahou o zamezení sesuvu,“ vysvětlil vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Řezání a kácení třešní poblíž kaple u Slavkova popudilo některé obyvatele.
Skončily třešně v kamnech? Slavkovany popudilo kácení na křížové cestě

Zástupci radnice nakonec přistoupili k odlišnému řešení. „Vzhledem k tomu, že dle studie dochází k průsaku i dnem, zvolili jsme variantu položení nepropustné fólie,“ informoval místostarosta.

Úpravy zahrnovaly odtěžení bahna, ukotvení fólie a stabilizaci břehů. Došlo k vysazení vodní vegetace, mimo jiné leknínů. Celkové náklady dosáhly na pět set devadesát tisíc korun. „Předpokládáme, že údržba bude jednou ročně obnášet vysátí dna nádrže od napadaného, hlavně organického materiálu,“ dodal Kachlík.

Malá vodní nádrž s rozměry přibližně patnáct krát dvacet metrů zřejmě kdysi sloužila jako zdroj požární vody. V současnosti plní prakticky jen funkci estetickou, okolnosti jejího vzniku nejsou známé.