Kojátečtí usilují o dotaci na vodovod už podruhé. „Poprvé jsme žádali o dotaci už před dvěma lety, ale tenkrát jsme neuspěli. Loni bohužel nebyla vypsaná vhodná dotační výzva, takže nám nezbylo, než zase čekat,“ uvedl starosta obce Lubomír Pukl.

Kojátečtí totiž plánují spolu s vodovodem udělat i kanalizaci a čističku odpadních vod, což žádost o peníze komplikuje. „Chceme to zvládnout všechno najednou, abychom nemuseli dvakrát rozkopávat obecní cesty. Letos v dubnu by měl být vypsaný dotační titul, u kterého budeme moci požádat o peníze na vodovod a kanalizaci současně,“ vysvětlil Pukl.

Plánovaný projekt vyjde na desítky milionů korun. „Projekt už máme hotový, stejně jako vyřízené stavební povolení. Poprvé jsme žádali o sedmdesát milionů korun. Ovšem možná budeme cenu muset nějak upravit, to uvidíme až podle vypsané dotační výzvy,“ nastínil starosta Kojátek.

Položení vodovodu a kanalizace bez pomoci dotace nepřichází pro Kojátky v úvahu. „Pro menší obce, jako jsme my, je dotace u takto rozsáhlých projektů naprosto klíčová. I nutná spoluúčast nám do rozpočtu zasáhne velice výrazně,“ dodal Pukl.

Stavbu vlastního vodovodu dlouhodobě plánují také v Orlovicích. „Máme stavbu zanesenou v územním plánu a už jsme dostali i stavební povolení. V současné době chystáme dokumentaci k výběrovému řízení. Všechno ale závisí na penězích. O ty budeme letos žádat,“ uvedla starostka obce Jana Minářová.

Ani v tomto případě si obec nemůže bez dotace stavbu vodovodu dovolit. „Podle projektové dokumentace dosáhnou náklady až dvaceti milionů korun. Výsledkem ale bude vodovod, který pokryje celou obec,“ pokračovala Minářová.

Vedení Orlovic spojení stavby vodovodu s kanalizací a čističkou odpadních vod nezvažuje. „Pro nás je jednoznačnou prioritou vodovod, který nám chybí. S kanalizací by výsledná částka byla mnohem vyšší a tím pádem by byla větší i spoluúčast, kterou budeme hradit ze svého, když uspějeme s dotací. Ta už bude i takhle dost vysoká, budeme si na ni zřejmě muset brát úvěr,“ vysvětlila Minářová.

Další obcí v regionu, která nemá vlastní vodovod, jsou Podivice. Ty ovšem jeho stavbu v nejbližší době neplánují. „Máme sice vodovod zahrnutý v územním plánu, ovšem v nejbližší době jeho stavbu neplánujeme už jen kvůli penězům. O dotace žádá hodně obcí a hodně jich také neuspěje,“ uvedl starosta obce Vlastimil Dostál.

Druhým důvodem, proč Podivice s vodovodem nespěchají, je také současný stav vodní nabídky v obci. „Část obce pokrývá soukromý vodovod a hodně lidí má navíc vlastní vodu, takže o obecní vodovod u nás není ani příliš zájem,“ dodal Dostál.