Části kanalizačních sítí a vodovodů, které vlastní obce v tomto spolku sdružené, opět přecházejí do správy Vodovodů a kanalizací Vyškov. Ivanovice na Hané jsou poslední ze čtyř obcí svazku, která pronajme svou síť společnosti.

Důvod rozpadu svazku Vodovod Pustiměř souvisí s vlastnickým sporem mezi svazkem a vyškovskou společností. „Většina kanalizační sítě v Ivanovicích byla dohodou uznaná jako majetek Vodovodů a kanalizací Vyškov a ten zbytek je pro podnikatele ekonomicky nezajímavý, takže by nám ho neměl kdo spravovat,“ uvedl bývalý starosta Ivanovic a stávající předseda svazku Vodovod Pustiměř Josef Lysák.

Spor vznikl poté, co si obě strany nárokovaly vlastnická práva na vodovod a kanalizaci. „Naše společnost získala kanalizační a vodovodní síť v Ivanovicích při privatizaci v roce 1993. Po vzniku svazku pronajala síť Vodovodu Pustiměř na deset let,“ řekl ekonomický náměstek Vodovodů a kanalizací Vyškov Zdeněk Procházka.

Společnost Vodovod Pustiměř však podle Procházky po vypršení smlouvy začátkem roku 2009 odmítla majetek vydat. „Na to naše společnost reagovala žalobou požadující vyklizení a nevrácení nemovitého majetku,“ popsal historii kauzy Procházka.

Ivanovická radnice podala protižalobu, protože vedení města si myslelo, že síť historicky náleží městu. „Dohledali jsme v archivech doklady, že kanalizační a vodovodní síť byla historickým majetkem města, který mělo město na začátku devadesátých let získat zpátky,“ zdůvodnil žalobu Lysák.

Současný starosta Ivanovic Jozef Heretík vidí kauzu stejně. „Město se rozhodlo hájit své zájmy, protože majetek mu historicky patřil. Navíc Ivanovice za těch deset let, kdy měly síť v pronájmu, investovaly spoustu peněz do oprav a rozšiřování,“ připomněl Heretík.

Právě skutečnost, že Ivanovičtí vytvořili nové části sítě, sehrála klíčovou roli v konečné mimosoudní dohodě, kterou strany uzavřely letos v únoru. Ta stanovila, že vyškovské společnosti připadne část sítě zbudovaná do roku 1998 a Ivanovicím nové části vystavěné od tohoto roku dodnes. Poté obě strany své žaloby stáhly.

K mimosoudní dohodě radnice svolila i kvůli zkušenosti s podobným případem. „Asi před rokem a půl Nejvyšší soud rozhodl v podobném případě v neprospěch nárokujícího města. Díky tomuto precedentu náš právník vyhodnotil naše šance u soudu jako mizivé,“ doplnil Lysák.

Vyškovská společnost je s výsledkem spokojená. „Od začátku jsme vysvětlovali, že jsme legitimní vlastníci sítě a usilovali jsme o mimosoudní dohodu,“ řekl náměstek společnosti Procházka.

Právě skutečnost, že městu zbyde jen malá část původní sítě, odradila ivanovickou společnost VHP, která spravovala vodovod a kanalizaci pro pustiměřský svazek. „Tu část, která městu zůstala, už se nevyplatí provozovat. Je to jenom kus vodovodu bez vrtu, to je na nic,“ uvedl jednatel společnosti Pavel Vaculík.

Nevýhodnost pronájmu pouze zbytkové části kanalizace, která je v rukou města, přivedly celou kanalizační síť v Ivanovicích zpět pod správu vyškovských Vodovodů a kanalizací. „Po ztrátě zájmu ze strany VHP jsme vypsali výběrové řízení na správu naší části kanalizace, do kterého se přihlásily pouze Vodovody a kanalizace,“ řekl Heretík.

Ivanovice tak následují zbývající tři obce spolku, který tím ztrácí opodstatnění. „Za stávajících okolností by měla celou síť spravovat pouze jedna společnost. Chceme ukončit činnost spolku v září, nejpozději do konce roku,“ uzavřel Lysák.