S touto školou tým dlouhodobě spolupracuje. „V minulosti tu například čeští pyrotechnici seznamovali děti s tím, jaké nebezpečí na ně číhá při případné manipulaci s výbušnými prostředky," připomněl tiskový důstojník jednotky Jindřich Plescher.

S nápadem seznámit studenty se zásadami poskytování první pomoci přišel ředitel školy. „Zaměřili jsme se na poskytování první pomoci při běžných zraněních, jako jsou pořezání, vymknutý kotník nebo zlomeniny. Téma jsme rozšířili také o problematiku střelných zranění a první pomoci při ztrátách končetin," přiblížila kurz poručice Martina, příslušnice skupiny civilně vojenské spolupráce Provinčního rekonstrukční­ho týmu.

Studenti tak na vlastní oči viděli třeba postup při správném uvolňování zablokovaných dýchacích cest. „Výklad sledovali pozorně a zajímalo je mnoho věcí, například jak co nejrychleji zastavit silné krvácení při poranění krku," dodala poručice.

Aby kurz nebyl jen teoretický, mohli si studenti předvedené techniky a postupy sami vyzkoušet v praxi. „Škole jsme předali také zdravotnický materiál určený pro výuku, tedy obvazy, náplasti a škrtidla. Každá z patnácti tříd získala vlastní funkční lékárničku," řekl Plescher. Velitel Provinčního rekonstrukčního týmu, plukovník Josef Kopecký, doplnil, že podpora školství a vzdělávání je jednou z jejich priorit.

Do chlapecké školy Farooq Stanekzai chodí na tři stovky žáků ve věku mezi šesti a dvaceti lety. „Je to vlastně základní a navazující střední škola všeobecného zaměření. Má patnáct tříd, což na takové množství dětí nestačí. Aby se tak všechny při vyučování vystřídaly, musí do školy chodit na etapy," vysvětlil Plescher.

Členové českého týmu zůstávají v afghánské provincii Lógar půl roku. Jejich hlavním úkolem je zajistit bezpečnost českých civilních expertů, kteří se účastní rekonstrukčního procesu v zemi.