„Na území České republiky vzniká první zařízení, které nese označení NATO. Působí v řetězci obdobných organizací podporujících transformační proces Aliance, jejichž hlavním posláním je poskytovat expertní poradenství vrchním velitelům,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství výcviku a doktrín Krále Jana Lucemburského ve Vyškově Pavel Kočvara.

Centrum ve Vyškově se jako jediné zaměřuje na problematiku ochrany proti zbraním hromadného ničení.