Setkání se účastní asi dvě desítky vojenských kaplanů z osmnácti zemí. Začala v pondělí a skončí v pátek.

„Jedná se o prestižní akci, kterou každý rok hostí některý ze států NATO a která vedle každoroční únorové konference hlavních kaplanů armád NATO patří k systému spolupráce vojenských duchovních služeb v rámci aliance,“ uvedl mluvčí Ředitelstvím výcviku a doktrín Krále Jana Lucemburského Pavel Kočvara.

Cílem těchto konferencí je kromě diskusí na společná témata především prohlubování kontaktů mezi vojenskými duchovními službami a jednotlivými kaplany, kteří spolu například velmi často slouží v zahraničních misích NATO.

„Hlavními tématy letošního setkání je především diskuse o roli vojenského kaplana v rámci etického vzdělávání vojáků a další pokusy o překonávání bariér ve spolupráci jednotlivých vojenských duchovních služeb v rámci aliančních vojsk v zahraničních misích,“ řekl mluvčí. Stranou nezůstane ani rozbor situace v místech nasazení z pohledu vojenského kaplana.

Závěrečné ekumenické bohoslužby, kterou organizátoři naplánovali na čtvrtek v patnáct hodin do kaple v areálu kasáren Dědice ve Vyškově, se zúčastní předseda Ekumenické rady církví České republiky Pavel Černý a brněnský biskup Vojtěch Cikrle, kterého Česká biskupská konference pověřila dohledem nad duchovní službou v armádě.