Újezd vznikl 1. května 1951. „Využili jsme slavnostní chvíle a přednosta Újezdního úřadu Vojenského újezdu Březina podplukovník Karel Schimitzek odměnil pamětními plaketami nejen zaměstnance Vojenského újezdu, ale také ty, kteří se přičinili o jeho rozvoj a dobré jméno. Zároveň jsme získali od ředitele Vojenských lesů Plumlov Petra Švadleny stuhu ke slavnostnímu praporu. Tradice se pomalu vytrácejí, takže když se něco přežije šedesát let, za oslavu to určitě stojí,“ vypověděla zástupkyně přednosty Vojenského újezdu Emílie Šebestová.