Otevřelo se tam celkem sedm drive-in stanovišť. Dvě byly v Brně a po jednom pak v Blansku, Břeclavi, Hodoníně, ve Vyškově a Znojmě. Nejvíce voličů a to jednasedmdesát volilo v okrese Brno-město. Naopak nejméně voličů přišlo v Hodoníně, pouhých šest. Zároveň tři lidé hlasovali i v referendech.

Pár minut po osmé hodině ranní přijela na brněnské výstaviště první volička Soňa Roušová s trvalým pobytem v Rosicích na Brněnsku. „Dozvěděla jsem se o této možnosti na poslední chvíli. Chtěla jsem tu být brzy, abych nemusela dlouho čekat. Vyplnila jsem čestné prohlášení, abych mohla volit, protože manžel je v karanténě,“ sdělila na místě redaktorce Deníku Rovnost mladá žena. Chválila si, že vše rychle vyřídila.

Zájem o hlasování z auta překvapil zapisovatelku tříčlenné volební komise za Brno-venkov Petru Kupkovou. „Nečekala jsem, že lidé budou jezdit hned od rána, protože letos není tolik nakažených jako loni. Na druhou stranu jsou volby do poslanecké sněmovny zajímavější než ty loňské,“ řekla Kupková. Během první hodiny od zahájení hlasování se u stanů vystřídalo asi šest drive-in voličů.

Vjezd k drive-in volebním stanům je bránou číslo čtyři brněnského výstaviště z Křížkovského ulice. Jsou otevřené od dnešní osmé hodiny ranní do páté odpolední. Stany postavili pracovníci jihomoravského krajského úřadu ve spolupráci s vojáky Armády České republiky.

Kompletní výsledky drive-in stanovišt v Jihomoravském kraji:
- celkový počet voličů 185
- v referendu volili 3 lidé
- v Břeclavi 20 lidí
- v Blansku 16 lidí
- v Brně-městě 71 voličů
- v Brně-venkově 43 lidí (2 v referendu)
- v Hodoníně 6 voličů (1 v referendu)
- ve Vyškově 13
- ve Znojmě 16

Krom Brna mohou lidé v karanténě odevzdat hlas z auta v Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově a Znojmě, protože v Česku dál platí stav pandemické pohotovosti. Do drive-in stanovišť v Jihomoravském kraji ve středu přišlo celkem 185 voličů. V referundu volili tři lidé.

Jak se hlasuje z auta na drive-in stanovištích? Jedná se o zvláštní způsob hlasování, kdy lidé volí z okénka vozu. Mají u toho nasazený respirátor a nesmí z auta vystoupit.

Voliči se prokážou platným dokladem totožnosti a potvrzením o tom, že jsou v karanténě nebo izolaci, případně čestným prohlášením o tom, že jsou v karanténě. Musí mít trvalý pobyt na území okresu, kde volí nebo vlastnit voličský průkaz. Obálku s hlasovacím lístkem vhodí voliči do zapečetěné urny, kterou k autu přinese člen komise v ochranném obleku.

Na těchto stanovištích je klasická civilní komise jmenovaná ředitelem krajského úřadu. Loni tuto činnost zajišťovali vojáci.