„Co pamatuji, tak levice byla v obci tradičně silná, ale to se může změnit. Jsem zvědavý, jak to dopadne letos. Sám jsem tentokrát dost váhal, jestli to má nyní vůbec smysl. Nakonec jsem rád, že jsem tady, byť jsem si popravdě dal opravdu na čas a nejsem na to pyšný,“ směje se jeden z voličů zastižený před volební místností, která je přichystaná v místním obecném úřadu.

Jinak je ale v sobotu v obci už znatelný klid. Také tady využili voliči příležitost hlavně v pátek.

Nad nezvykle vysokou podporou komunistů se přitom zamýšlí také politolog z brněnské Masarykovy univerzity Michal Pink. V obci se tento fenomén projevuje dlouhodobě. Určitý vliv připisuje politolog místnímu rodákovi, předsedovi komunistů v okrese Filipovi Zachariašovi. „Když se podíváte na výsledky podrobněji, tak zjistíte, že se projevil takzvaný sousedský efekt. Zachariaš je zde v domácí lokalitě a to je ten důvod,“ vysvětluje politolog z brněnské Masarykovy univerzity Michal Pink.

Právě Zachariaš patří k vysoce aktivním členům komunistické strany v regionu, i když ve volbách sám nekandiduje. Obec přitom považuje za specifickou v mnoha ohledech. „Odpovím jako Nemochovák, neboť se k této obci, jejím občanům i historickému odkazu stále hrdě hlásím. Hodnoty, které jsou v této obci zakořeněné, se už v dnešní době vytrácí. Pracovitost, nezištná pomoc jeden druhému, slušnost a úcta k práci druhých. Předci dnešních občanů Nemochovic bojovali s nacisty a navzdory všudypřítomnému přepisování dějin si i tohoto odkazu dovedou nemochovští dodnes velmi vážit,“ komentuje Zachariaš.