„Dlužníkům naskakuje poplatek z prodlení, což dlužnou částku ještě zvyšuje. Proto praktikujeme individuální přístup. Podle nás je nejlepší být s nimi a také sociálně slabšími nájemníky v neustálém kontaktu. Mnozí z nich totiž ke včasnému splácení vyžadují v podstatě neustálý dohled," nastínila mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.

Stačí včasné nezaplacení a město okamžitě zve ke schůzce na úřadě. „Na té je přítomný jak právník města, tak i vedoucí odboru bytového hospodářství a popřípadě místostarosta. S dlužníky záležitost projednáme a stanovíme splátkový kalendář, podle kterého částku hradí," přiblížila mluvčí.

Postup je podle ní mnohem šetrnější i vůči samotným dlužníkům. „Pokud by došlo na soudní řešení, pro dotyčné by to znamenalo další finanční zatížení, čímž by jejich schopnost splácet ještě víc klesla," poznamenala Bezdomniková.

Že je přístup vyškovské radnice poměrně efektivní, potvrzují i čísla. „Jen za první pololetí uplynulého roku klesla dlužná částka za nájemné a služby o čtyři sta tisíc korun," upřesnila mluvčí vyškovské radnice.