Nevybuchlá munice nebo třeba zbraně z válečných let číhají na návštěvníky Vojenského újezdu Březina takřka na každém kroku. V poslední době se nebezpečí ještě zvyšuje. Přibývá totiž vojenských cvičení. „Do vojenského újezdu jezdí čím dál víc zahraničních vojáků, výcvik se začal centralizovat právě sem. Nestává se to často, ale někdy cvičí i o víkendech a svátcích. Taky proto se snažíme lidi přesvědčit, aby chodili jen na volně přístupná místa,“ uvedla zástupkyně přednosty Vojenského újezdu Březina Emília Šebestová.

Povolení můžou v současné době dostat například lidé, kteří bydlí v obcích poblíž újezdu. „Dáváme ho taky zaměstnancům firem, kteří pracují pro armádu nebo vojenské lesy,“ upřesnila Šebestová. Ostatní lidé mají většinou smůlu. „Jestliže se dopustí přestupku, například vjedou do nepovolených oblastí nebo nám povolení nevrátí na konci sezony, už ho nemusí v budoucnu dostat,“ naznačila zástupkyně.

Ještě doplnila, že lidé takřka nejraději chodí do těch nejnebezpečnějších míst. Nejenom tam, ale na jakémkoliv místě můžou narazit třeba na dělostřelecký granát. „Na každém povolení ke vstupu do vojenského prostoru mají lidé pokyny, co mají dělat, když munici objeví. Uvádíme tam i telefonní čísla, na která musejí zavolat. Pokud něco najdou mimo vojenský prostor, měli by se obrátit na státní policii,“ radil před časem předchůdce Šebestové Pavel Chvalina.

Podle přednosty Vojenského újezdu Březina Jana Roubala se stará munice zabořila do země. Na povrch se dnes dostává vlivem eroze. Podle něj může jít i o velmi nebezpečné věci. „Proto jsme plochy, kde se tyto předměty mohou nacházet ve větší míře, uzavřeli. Lidem, kteří mají zájem chodit do vojenského prostoru, dáváme kromě povolení taky mapku se zákresem ploch, kam nesmějí chodit,“ vysvětlil Roubal.

Největší pozor by si podle odborníků měli dávat obyvatelé obcí, které kdysi patřily do německého vojenského cvičiště. Týká se to například vesnic Krásensko a Podomí, jejichž obyvatele okupační úřady za války vystěhovaly. Podrobné pokyny o tom, jak se ve vojenském prostoru pohybovat včetně informací o probíhajících střelbách, lidé najdou na webových stránkách újezdu. Jejich adresa je www.vojujezd-brezina.cz.