Elektřinu a zemní plyn nakupují mimo jiné i pro Aquapark Vyškov, Besední dům, sportovní halu, atletický stadion nebo kino Sokolský dům. „Zatím ale nikde omezování provozu neplánujeme,“ ujistila vyškovská starostka Karin Šulcová.

Nástrojem a návodem k lepší efektivitě dodávek energie ve Vyškově bude městská energetická koncepce. „Zažádali jsme o dotaci na její zpracování. Koncepce zahrne konkrétní způsoby řešení, například zavedení energetického managementu, uplatnění energetických služeb, instalace zdroje energie nebo výstavbu s případným využitím inovativních prvků,“ dodala starostka.