To se příliš nelíbí například Aloisi Mrázkovi, který od změny očekával něco jiného. „Myslel jsem spíš, že v něm bude víc prostoru pro nás turisty, když území není celkově využívané a bude zmenšovat hranice. Chápu, že nemůžeme v prostoru chodit, jak se nám zlíbí, ale pokud dosud šlo povolenky vydávat, nerozumím tomu, proč mají být nějaké změny. Trošku to na mě působí jako takové demonstrování moci," kritizoval Mrázek. Možná se mu nebudou zamlouvat ani další zprávy.

V zastoupení už ne

Nepůjde totiž o jedinou novinku, kterou povolování vstupů do Březiny od pátku zaznamená. Jednou z těch zásadních je fakt, že začne probíhat v režimu správního řízení. „Tedy v duchu správního řádu. Ruší se také institut doprovodu držitele povolení a každý zájemce musí podat žádost osobně na újezdním úřadu. Povolení tak už nelze vyřídit v zastoupení," popsala mluvčí ministerstva obrany Jana Zechmeisterová.

Pro všechny typy povolení pak platí, že prodloužení jejich platnosti se na následující rok dělat nebude. Z důvodu změny režimu povolování bude nutné od 1. ledna podat novou žádost o vydání.

Ty stávající s platností do 31. prosince, které jsou vydané za účelem zaměstnání nebo trvalého pobytu, zůstávají v platnosti do 29. února. Vedení vojenského újezdu dodalo, že po skončení platnosti můžou lidé povolenky zničit a nemusí je vracet zpět.