Proti původnímu návrhu vystoupili pejskaři také otevřeným dopisem radě města. „Venčení psů v ulicích a okolí města je dlouhodobý problém. Nová vyhláška nebude o mnoho přísnější než dosavadní pravidla. Slušní pejskaři ani nepostřehnou, že se udály nějaké změny. Rozhodli jsme se však také najít místo, kde by mohli psi volně pobíhat a cvičit. Nyní připravujeme projekt na nové oplocené cvičiště," informoval o krocích starosta Slavkova Michal Boudný.

Cvičiště by mohlo vzniknout u Litavské ulice. Kromě oplocené plochy má nabídnout i překážky pro výcvik zdomácněných zvířat. Mezi požadavky, které vyplynuly ze strany chovatelů při květnovém jednání se zástupci města a mysliveckým sdružením, je právě především rozšíření prostor vymezených pro volné pobíhání zvířat, a to i bez náhubku.

Město nicméně v současné době nemá vybudovanou dostatečnou infrastrukturu pro pohyb psů zcela bez omezení a také nemá zajištěný potřebný počet košů na psí exkrementy.

Bezpečí prioritou

To se má postupně změnit. „Vyhlášku jsme odložili právě hlavně kvůli technickým záležitostem, které se týkají určení vhodných ploch, kde by se psi mohli pohybovat bez omezení. Osobně se samozřejmě nebráním tomu, aby jich bylo víc, ale u každé zvlášť musíme myslet na bezpečnost lidí. To je pro mě a určitě i pro většinu ostatních zastupitelů priorita," poukázal slavkovský radní Hynek Charvat.

Otevřený dopis radě sepsaly chovatelky Milada Hejdušková, Jarmila Kvasnicová a Monika Kubíčková. „Byla to pro mě novinka, že platnost vyhlášky se odkládá, myslela jsem si, že jednání s městem a mysliveckým sdružením už skončilo. Tudíž to vnímám v podstatě pozitivně. Doufám, že z dalšího jednání vyplynou závěry, které nás uspokojí," zmínila Hejdušková.

V dopise mimo jiné stojí, že si pejskaři přejí méně striktní variantu, než byla v původním návrhu vyhlášky. „Chceme se zasadit o to, aby vyhláška určovala povinnost mít psa na vodítku v případě, že není dostatečně ovladatelný, ale zároveň umožnila dostatek prostoru těm, kteří umí své psy vychovat. Navrhovaná varianta vyhlášky umožňující psům pohyb pouze na vodítku a v několika vybraných lokalitách na volno s náhubkem je pro výchovu psa naprosto nedostačující. Vychovaný pes na vodítku totiž netahá a nečichá, čili nemá volno," sděluje text.

Dál třeba navrhuje zapracovat do vyhlášky výjimku pro všechny asistenční psy a psům se zkouškou z poslušnosti umožnit volný pohyb bez náhubku v intravilánu města, kromě míst označených úplným zákazem vstupu. „Podle našich zkušeností je ve Slavkově naprostá většina majitelů dostatečně zodpovědná a dokáže kriticky posoudit nebezpečnost a poslušnost svého psa," uvádí dopis.

Názory na to se ovšem různí. „K tomu musím říct, že já mám bohužel zkušenost víceméně opačnou. Ani některé svoje přátele, kteří psa chovají, bych neoznačil za zrovna vzorné pejskaře," poznamenal Charvat.