„Pořídíme novou techniku. Mimo to zpevníme svah u fotbalového hřiště. Museli jsme tam vykácet stromy napadené kůrovcem a svah začíná ujíždět. V budoucnu nás ještě čeká stavba kanalizace a čističky odpadních vod, takže letos budeme kvůli této větším investici spíš šetřit,“ vysvětlila starostka Marie Lokajová.