„Začátkem letošního roku jsme v období vegetačního klidu přistoupili ke kácení stromů v areálu. Důvodem bylo plánované budování urgentního příjmu a přilehlých parkovacích ploch včetně transformace stávající zpevněné plochy na heliport. S tím souviselo zřízení bezpečných koridorů pro vzlet a přistání vrtulníků zdravotnické záchranné služby,“ připomněla mluvčí nemocnice Šárka Urbánková.

Celkové náklady za náhradní výsadbu dosáhly na dvě stě sedmdesát tisíc korun, Odbor životního prostředí Městského úřadu Vyškov dal přitom původně termín pro její uskutečnění až do jednatřicátého října příštího roku.

„Vzhledem k tomu, že nám na životním prostředí záleží a důležitý je pro nás i estetický vjem, které rostliny do areálu nemocnice přináší, usilovali jsme o to, abychom vykácené prostory osadili co nejdříve. Jsem rád, že se nám to podařilo již o rok dříve a v uvedených místech je realizována nová parková výsadba,“ komentoval ředitel vyškovské nemocnice Zdeněk Horák.

Parkování v blízkosti vyškovské nemocnice je dlouhodobý problém. Chybí dostatek míst.
Rozšíření parkoviště vyškovské nemocnice začíná: cena bude nižší, než se čekalo

V souvislosti s tím však zmínil také negativní zkušenost. „Za posledních čtrnáct dní nám několik rostlin zmizelo. Je to pro mne dost nepochopitelné a člověku zůstává rozum stát. Proto se chystáme prostor monitorovat,“ dodal Horák.