Autobusy staví na zastávkách v Ivanovicích a Chvalkovicích.