Výluka potrvá až do tři čtvrtě na čtyři odpoledne. Omezení budou zejména vozíčkáři. „Přepravu cestujících na vozíku není možno přes vyloučený úsek plnohodnotně zajistit všemi spoji náhradní dopravy,“ upozornily České dráhy.