První připomínka události, která svět ovládala od 28. července 1914, je naplánovaná už na konec února. Půjde o cyklus přednášek, které připravil pořadatel Ivan Pokorný v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. „Pozvání přijali naši přední historikové, kteří budou mluvit o všech aspektech, které přivedly náš národ během velké války k samostatnosti," vyzdvihl Pokorný.

Českou společnost za první světové války tak 25. února přiblíží historik Robert Kvaček. Jiří Pernes se v březnu bude zabývat politikou Habsburků na přelomu 19. a 20. století. „Připomene zvlášť neúspěšné snahy Karla I., což byl poslední nekorunovaný český král, o reformu říše. Zcela oprávněně se tvrdí, že k samostatnému státu československému přispěly naše zahraniční legie. Jejich úlohu zhodnotí v květnu přední vojenský historik Eduard Stehlík. 3. června pak promluví o dopadu války na Vyškovsko, zvlášť o válečných obětech mezi Vyškovany, městský kronikář Robert Bílek," přiblížil program pořadatel.

Na útrapy, které obyvatelé regionu zažili, zavzpomíná i vyškovské muzeum. Už 6. května zpřístupní expozici nazvanou První světová válka a Vyškov. „Přiblíží období let 19141918 ve Vyškově na pozadí první světové války. Zaměří se na vzhled města, jeho hospodářský, politický a sociální obraz a hlavně na dopad válečných událostí na život města a okolí," popsala ředitelka Muzea Vyškovska Monika Pelinková.

Výstava zachytí osudy českých vojáků v řadách rakouské armády a především v československých legiích s důrazem na vyškovské rodáky. Připomene i osudy obyvatel města, kteří se války aktivně účastnili, a především těch, kteří se už nevrátili. „Návštěvníci si prohlédnou třeba kompletní francouzské, ruské a italské legionářské uniformy, dobové pohlednice z fronty, mapy, válečné zápisky, deníky a osobní dokumenty našich krajanů, originální fotografie, letáky a další drobné tiskoviny," vyjmenovala Pelinková.

V polovině června si výročí připomenou i studenti Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově. Ve foyeru gymnázia odhalí pamětní desku z roku 1927 k uctění památky padlých legionářů z řad absolventů školy bojujících u Zborova. „Deska na gymnáziu už byla, ale v padesátých letech se ztratila a až v současné době se našla v jednom kamenosochařství. Akce se zúčastní i druhý oddíl old skautů. Ti spolu s námi akci iniciovali a také přispěli na restauraci desky a našli člověka, který ji uvede do původního stavu," zmínil ředitel školy Václav Klement.

Také studenti bučovického gymnázia budou mít možnost seznámit se s válečnými událostmi odehrávajícími se před sto lety. „Studentům připomeneme výročí v závěru roku. Povědomí o něm ale mají, pravidelně se s nimi účastníme různých výstav s touto tematikou, líbilo se jim třeba na prohlídce vojenské techniky," přiblížil ředitel bučovického gymnázia a obchodní akademie Jiří Vlček.

Vzpomínat bude i vyškovská pobočka Českého svazu bojovníků za svobodu, který na 28. července připravil vzpomínku nazvanou 100. výročí vyhlášení války Srbsku. „Chceme pouze dát symbolickou zmínku do novin a tím datum připomenout obyvatelům Vyškovska. Neplánujeme organizovat žádné akce. Bohužel historie je ve Vyškově opomíjená. Svědčí o tom i fakt, že dodnes nemá pomník padlých v první světové válce, což měla každá, i malá obec, a tak dosud nikdo nezná jména padlých vyškovských obyvatel ani těch, kteří byli v legii," poukázal místopředseda vyškovské pobočky Josef Mikš.

Na pamětní desce

Jeho slova potvrdila mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková s tím, že připomenutí lidé najdou na pamětní desce, která je umístěná v boční kapli kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově, i se jmény obětí. „Byla opravená k výročí ukončení války v roce 2008. S myšlenkou na případné vybudování pomníku na vyškovském hřbitově už přišel Muzejní spolek, konkrétně kronikář města Robert Bílek, vše je však zatím spíš ve stadiu úvah," nastínila Bezdomniková. Město samotné zatím žádné speciální připomenutí výročí zahájení války nechystá.

Připomínat si stoleté výročí od začátku velké války budou naopak v Letonicích, kde bylo odvedených dvě stě čtyřiadvacet mužů, z nichž se šestatřicet nevrátilo. Vedení obce proto plánuje opravit pomník obětí a uspořádá výstavu věnovanou právě tomuto tématu.