Bioplynová stanice ve vyškovských Marchanicích vyroste. A postaví ji firma Staeg. Firma SKR stav, která se chtěla odvolávat proti výsledkům výběrového řízení, nakonec námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nepodala.

Vzhledem k výši zakázky, která přesahuje sto milionů korun, by totiž firma musela složit víc než milionovou kauci. „Přestože nás naši právníci ujišťovali, že máme velmi vysokou šanci vyhrát, nakonec jsme se rozhodli neriskovat. Přijít o tolik peněz by se nám opravdu nevyplatilo," vysvětlil jednatel firmy SKR stav Ivo Skřivánek.

Firma protestovala proti výsledkům výběrového řízení, protože společnost Respono vybrala jako vítěze Staeg s vyšší cenou. „Nebylo to fér a za tím si stojíme i teď. Myslím, že naše vyřazení bylo účelové. Hodnotící komise po třech měsících zjistila, že chybí stránka, na které jsou dle mého názoru nepodstatné informace. Ty se navíc vyskytují i na jiných dokumentech, které jsme předložili," řekl Skřivánek.

Cenový rozdíl mezi nabídkou vítězné a vyřazené firmy dělá asi šestnáct milionů korun. To má ovšem podle předsedy představenstva společnosti Respono Ivo Bárka jednoduché vysvětlení. „V zadávací dokumentaci pro výběrové řízení byla podmínkou takzvaná mezofilní technologie zpracovávání bioodpadu. Ta obsahuje i hygienizační jednotku, jejíž cena je zhruba deset milionů korun," podotkl Bárek.

Firma SKR stav však přišla s nabídkou termofilní technologie. „Ta hygienizační jednotku nemá, a proto musí být logicky levnější. Počítá totiž se zpracováním odpadu za vyšších teplot. Bohužel nám nikdo nedá jistotu, že tato technologie skutečně bioodpad vyčistí natolik, aby byl použitelný bez rizika, a proto jsme zvolili radši tu dražší," vysvětlil Bárek.

Na stavbu bioplynové stanice získalo Respono, zastoupené dceřinou společností Rebios, dotaci ve výši dvaapadesát milionů korun. Vítězná firma postaví stanici za sto dvacet pět milionů korun. „Zbylou částku zajistíme pomocí úvěru. Momentálně máme územní rozhodnutí, rozhodnutí o napojení na distribuční soustavu i kladné vyjádření ohledně procesu posuzování vlivů na životní prostředí," vyjmenoval ředitel Respona a jednatel firmy Rebios Pavel Horáček.

Bioplynová stanice vyroste ve vyškovských Marchanicích, naproti průmyslové zóně Sochorova II na hektarové ploše. V okrese Vyškov je v současné době rozmístěno přes čtyři tisíce dvě stě nádob na biologický odpad. Právě jejich obsah má v budoucnu končit ve stanici a přeměňovat se tam na elektrickou energii. Prozatím sváří Respono bioodpad do kompostáren v Brně a Prostějově.

Příprava stanice v datech:

květen 2008 – Respono založilo dceřinou společnost Rebios pro výstavbu bioplynové stanice

prosinec 2010 – první výběrové řízení. Nabídku nepodal nikdo

leden 2011 – jednací řízení se sedmi zájemci, na jeho základě Respono rozhodlo o úpravách v zadávací dokumentaci

duben 2011 – druhé výběrové řízení přineslo dvě nabídky, zkomplikovaly ho však nejasnosti týkající se patentů

únor 2012 – třetí výběrové řízení, vítězem je Staeg