V kapitole pojednávající o ulici V Brňanech připomene památník zástavbu rodinných domů, které lemovaly pravou část silnice směrem od Vyškova až po odbočku do ulice Na Hrázi a byly s ní propojeny několika cestičkami. Dnes už domy nestojí, protože na konci sedmdesátých let minulého století podlehly rozsáhlé asanaci.

Takový osud měl i starobylý hostinec U Hegrů na protější straně vozovky, kterému autorka památníku věnuje zvláštní oddíl. Zdemolován byl v roce 1974 a na jeho místě vzápětí vyrostla nová restaurace Letiště. „Dnes ji Vyškované dobře znají pod názvem restaurace Letiště u Kopinců, který získala v devadesátých letech spolu s novým majitelem,“ doplnila Palowská.

Odpočívka Rohlenka.
Konec objížďky mezi Brnem a Vyškovem. Hotový most u Rohlenky otevřou už v sobotu

V kapitole věnované ulici Na Hrázi se čtenáři dozvědí jednak o původu jejího pojmenování v souvislosti s někdejším Dolním rybníkem zvaným Palánek a také budou na několika fotografiích moci porovnat současnou a minulou podobu rodinných vil na pravé straně cesty. Dozvědí se také, jak v minulosti vypadala protější strana ulice, která má nyní podobu městského parčíku.

Památník Brňany II. bude za přítomnosti autorky slavnostně uveden v sobotu třicátého září u příležitosti mše svaté konané v kapli svatého Archanděla Michaela v Brňanech. „Srdečně zvu obyvatele Brňan, ale i další Vyškovany, které zajímá historie našeho města. Mohou se těšit i na vystoupení folklorního souboru Klebetníček,“ ohlásila Markéta Palowská. Její projekt podpořilo město dotací.

Streetartovými kompozicemi zpestřili studenti okolí podchodu u Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické ve Vyškově.
Podchod u gymnázia ve Vyškově oživili studenti. Podívejte se, na jejich umění

Historička zároveň nabízí i následné setkání u Památníku Brňany I., ke kterému poskytne komentář a případné zájemce provede po místech, která oba památníky zachycují. V případě prvního na rozcestí ulic V Brňanech a Čtvrtníčkova, je to horní část bývalé obce a oblasti zvané Dědina, Sakrovec a Kala-Kadla.

Slavnostní uvedení Památníku Brňany II.
Kdy?
V sobotu 30. září v 16.00 hodin
Kde? Na začátku ulice Na Hrázi ve Vyškově
Mše svatá v kapli sv. Archanděla Michaela v 15.00 hodin