Doposud trať dovoluje pouze rychlost do sta kilometrů za hodinu, s jednou kolejí navíc nestačí kapacita. Nahradí ji trať dvojkolejná, zároveň v zástavbě přibydou protihlukové stěny. V mnoha místech povede železnice po nové stopě.

Vyškované pak vlakem dojedou do Brna přibližně za patnáct minut. „V plánu je kompletní rekonstrukce infrastruktury trati. Změny budou skutečně razantní. Zároveň ale představují obrovskou příležitost pro Vyškov. Modernizace železnice ze strany státu vyvolá řadu přímých a nepřímých městských investic. Je tu stále několik klíčových bodů, u kterých je s námi stát ochotný jednat, pokud budeme připravení,“ sdělil vyškovský místostarosta Karel Goldemund.

Město trvá zejména na přesunu nákladového nádraží, aby areál sloužil výhradně jako odbavovací prostor pro obyvatele Vyškova a přilehlého okolí. Nové místo bude mít nákladové nádraží na okraji průmyslové zóny Sochorova. „Jsme ve vstřícném jednání s projektanty a usilujeme o zařazení některých našich potřeb do dokumentace pro stavební povolení. Mezi priority patří vybudování dostatku parkovacích míst, se kterými se kromě jiných ploch počítá právě na místě stávajícího nákladového nádraží,“ komentoval místostarosta.

Rekonstrukce nádraží

Na vlakovém nádraží vyrostou kromě seřaďovacích čtyři hlavní průjezdné koleje, které vytvoří tři nástupní refýže. Propojí je podchod, s jehož vstupem se počítá ve stávající nádražní budově. Rovněž ta projde rekonstrukcí.

close Mapka budoucích změn. info Zdroj: Město Vyškov zoom_in Mapka budoucích změn.

Podchod povede přes nástupiště dál do prostoru stávajícího nákladového nádraží a v budoucnu zajistí lepší a kratší pěší trasy lidem na Sídliště Osvobození a na Hraničky. „Počítáme s tím, že bychom prostor mezi sídlišti a areálem hasičů zregenerovali a otevřeli. Znamenalo by to uvolnění cesty k vybudování nového, výrazně kvalitnějšího prostředí v centrální zóně města. Hovoříme o změně funkčního využití na mix bydlení, služeb, veřejných ploch a zeleně či parkování,“ vyjmenoval vedoucí odboru územního plánování a rozvoje Dušan Jakoubek.

Součástí projektu je i druhý podchod s výstupem na refýže, ke kterým by se cestující bezpečně dostávali z autobusového nádraží nebo z Purkyňovy ulice. S jeho umístěním počítá přibližně v místě původního nadchodu nad kolejištěm.

Zatímco na trase Blažovice – Vyškov budou koleje prakticky kopírovat stávající trať, na úseku od nádraží do Nezamyslic povede trať podél vlečky na okraji průmyslové zóny Sochorova a stočí se okolo rybníku Marchanka směrem na Pustiměřské Prusy. Pokračovat bude tunelem pod D46 na Prostějov s novým napojením před Ivanovicemi na Hané.

Změna trasy kolejí

Stěžejní stavební zásahy započnou na okraji parku Smetanovy sady. „Konkrétně od mostu přes ulici 9. května, kde se počítá s novým mostním tělesem. Už tady se bavíme o vychýlení vedení kolejí. Vyroste zcela nový most, pod kterým zůstane plnohodnotný průjezd aut a oboustranný chodník. Zmizí rovněž viadukt nad Hanou. V místě vyrostou estakády, tedy typ mostu nesený pilíři. Následně se počítá s odtěžením železničního náspu, takže celý val naproti aquaparku zmizí. Dukelská ulice se tím pádem otevře směrem ke sportovištím,“ vysvětlil Goldemund.

Současný stav na vlakové stanici ve Vyškově. | Video: Deník/Jakub Dostál

Dělníci koleje v původní trase dráhy směrem na Marchanice a dále na Ivanovice odstraní bez náhrady. „Pracujeme s variantou budoucí výstavby mimoúrovňové křižovatky v Olomoucké ulici, která by na jednu stranu velmi elegantně vyřešila propojení celé průmyslové zóny přímo s dálnicí. Záměr by celkově ulehčil průtahu. Kamionová doprava by vůbec nemusela zajíždět do města, nezatěžovala by Žižkovu nebo Kroměřížskou ulici. Zároveň se nám z druhé strany otevře možnost lépe napojit sportoviště, která by v budoucnu získala i množství parkovacích kapacit,“ popsal místostarosta.

Projektanti zároveň prověří technické řešení křížení nové stopy železnice s navrhovaným obchvatem Vyškova právě na hranici průmyslové zóny Sochorova. Navazovat bude vyjednávání o pokrytí nákladů na jednotlivé záměry. Státní organizace hradí veškeré investice spojené s vysokorychlostní tratí.

Celkové náklady všech staveb z Brna do Přerova dosáhnou na osmdesát miliard korun. „Pro úsek Vyškov – Nezamyslice je nutné nové posouzení vlivu na životní prostředí, pro stavbu Blažovice – Vyškov nyní pokračuje tendr na zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Stavba tady má začít v roce 2026, zatímco na předešlém úseku o rok později,“ potvrdil mluvčí Správy železnic Gavenda.