„Domluvili jsme se na tom, že obyvatelé v roce 2009 zaplatí za svoz odpadů stejnou cenu jako letos, tedy čtyři sta dvaadevadesát korun za osobu a rok,“ potvrdila mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Přitom zdůraznila, že od poplatku za rok 2009 budou osvobozené osoby, které mají trvalý pobyt v Ústavu sociální péče pro dospělé ve Vyškově, děti narozené v příštím roce a obyvatelé, kteří v něm dosáhnou osmdesáti let. „Po doložení potvrzení poplatek promineme i fyzickým osobám, které se v místě trvalého pobytu nezdržují z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, umístění v náhradní rodinné péči a dlouhodobého pobytu v zahraničí,“ doplnila Bednářová.

Pokud Vyškovan nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, hrozí, že bude muset zaplatit až trojnásobek stanovené částky. Obyvatelé městu dosud za odpady dluží víc než dva a půl milionu korun.

Místní poplatek za svoz odpadů je podle zákona tvořený dvěma částkami, jedna je paušální, druhá je stanovená na základě skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného odpadu. Ty můžou dohromady dosáhnout nanejvýš pěti set korun za osobu za rok.