Určité podněty chtějí radní řešit co nejdřív. „Některá z navrhovaných opatření, která vyplývají z generelu, se objeví v rozpočtu na příští roky. Dopravní zátěž je rok od roku vyšší, proto jsme chtěli nový generel. Ten pojmenovává problémy města a snaží se zklidnit nebezpečná místa,“ informoval starosta Karel Goldemund.

Pro Vyškov je největší prioritou dostavba krajské silniční sítě a omezení průjezdu nákladní dopravy. Vedení města ale nemyslí jen na auta. „Samozřejmě si studie všímá také pěších a cyklistů,“ dodal starosta.

Po řešení dopravní situace ve městě volají dlouhodobě i lidé. „Je to dost hrozné. Všude jsou kolony a zmatky. Někdo by to měl řešit. Doufám, že dojde k zákazu vjezdu kamionů do Vyškova a vznikne nějaký obchvat kolem města,“ řekla například Jana Jiroušová.