Kantoři si však budou muset ještě měsíc počkat. „Ocenění své práce dostanou ke Dni učitelů 28. března," upřesnila mluvčí.

Den učitelů se celosvětově slaví od roku 1994 z rozhodnutí UNESCO 5. října, ale v České republice je určený u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského na 28. března a má u nás i mnohem delší tradici. „Je nanejvýš potřebné si právě v tento den připomenout vážnost učitelské profese a vyslovit jí uznání. Je to pocta nejen každodenní práci s dětmi a žáky, ale i práci, která je jim věnovaná v případě různých zajímavých projektů a aktivit nad rámec běžné výuky a výchovy. Je to poděkování nejen učitelům, se kterými se setkáme v obřadní síni, ale všem učitelům, pro které práce není jen rutina, ale rovněž poslání," prohlásila vedoucí vyškovského odboru školství, kultury a sportu Petra Lakomá.

Také podle místostarosty města Karla Jurky se někteří učitelé nad rámec svých povinností podílí na organizování školních projektů a mimoškolních aktivit. „Mnozí z nich se věnují dětem a mladým lidem i na úkor svého volného času, stojí za významnými úspěchy dětí při různých soutěžích, čímž reprezentují nejen svoji školu, ale i město. Tradici oceňování při příležitosti Dne učitelů velmi vítám," doplnil Jurka.