Z rukou starosty Petra Hájka si totiž přišli pro čestná občanství a ceny města. Za oceněné in memoriam převzali ceny jejich příbuzní. „Čestnými občany se z rozhodnutí zastupitelstva staly gymnastky Miloslava Čamková a in memoriam Eliška Misáková, posmrtně také člen Sokola a odbojář v době okupace Jan Kupka a tiskař František Obzina,“ uvedla mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Cenu města mohl získal ten, kdo vytvořil významné dílo vztahující se k městu. Mohly ho ovšem dostat i organizace, které ho úspěšně reprezentovaly. Na titul dosáhli například divadelníci ze suboru Thalia, malíř Svatopluk Souček, sportovní oddíl Trasco a další.

Navrhnout zastupitelům význačné Vyškovany mohli všichni obyvatelé okresního města. „Nominovali jsme Antonína Groška. Vysadil šlechtitelský sad, vyšlechtil nové odrůdy odolné proti strupovitosti. Ve svém pokročilém věku se stále věnuje dalším stovkám hybridů, od kterých očekává vznik dalších perspektivních odrůd,“ řekl například předseda vyškovských zahrádkářů Josef Horák.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil u příležitosti oslav devadesátého výročí vzniku Československa. Vyškov ho pojal jako československý pořad za účasti zástupců spřáteleného slovenského města Michalovce. Nejprve se ukutečnil slavnostní akt u sochy T. G. Masaryka v Nádražní ulici před bývalým okresním úřadem. Potom starosta Petr Hájek společně s primátorem Michalovců zasadili před Knihovnou Karla Dvořáčka lípu přátelství.

Také večerní zábavný program byl napůl český a slovenský. Své vystoupení si připravily dva špičkové folklorní soubory – Zemplín z Michalovců a Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna. Zemlín vystoupil s programem Bolo tu a boli tu, který zachycuje dosud málo zmapované tradice Rusínů žijících na východním Slovensku na začátku dvacátého století. Ondráš předvedl své umění v programu s názvem Povedená sezóna aneb z každého rožku trošku.

Předávání cen organizuje vedení Vyškova vždy při významných slavnostních příležitostech. To předchozí se konalo v roce 2006 při oslavách 865. výročí první písemné zmínky o městě Vyškově. Ceny tehdy převzali například oddíl rugby, asociace Paprsek, Vyškovský smíšený pěvecký sbor, vyškovská charita, folklorní soubor Klebetníček, cyklistka Lada Kozlíková, sdružení Piafa a další. Slavnostní akt se tehdy konal v Besedním domě. Tentokrát se radnice rozhodla uspořádat ho v prostornějším armádním domě. „Kapacita Posádkového domu armády je mnohem větší. Očekávali jsme mnoho návštěvníků. Ukázalo se, že to byl dobrý nápad. S oceněnými přišlo i množství příbuzných. Vždyť je to významné ohodnocení jejich dlouholeté práce,“ řekl místostarosta Luboš Kadlec.

ČESTNÉ OBČANSTVÍ

Eliška Misáková
(gymnastka) za reprezentaci Československa a rozvoj olympijského hnutí (in memoriam)
Miloslava Čamková, rozená Misáková (gymnastka) za reprezentaci Československa
Jan Kupka za dlouholetou práci v TJ Sokol a za odbojovou činnost v době okupace (in memoriam)
František Obzina (tiskař a nakladatel) za rozvoj kulturního života (in memoriam)

CENA MĚSTA

Oddíl moderní gymnastiky SK Trasko za reprezentaci města a za příkladnou práci s mládeží
Občanské sdružení Thalia za dlouholeté obohacování kulturního života ve městě
Zoo park za podíl na rozvoji turistického ruchu Národopisný soubor Trnka za uchovávání lidových tradic
Knihovna Karla Dvořáčka za dlouholetý podíl na výchově a vzdělávání občanů
Raimund Zbořil (odborník na tiskařské techniky a sběratel grafik) za uměleckou a sběratelskou činnost
Boris Hybner (mim, herec a pedagog) za uměleckou práci
Svatopluk Souček (akademický malíř a muzejní pracovník) za podíl na rozvoji kulturního života města (in memoriam)
František Bartoník za propagaci výuky plavání
P. Antonín Štefek (děkan) za dlouholetou péči o křesťanskou komunitu
Oldřich Spisar (pěvec) za práci v oblasti divadla, televize a rozhlasu (in memoriam)
Jaroslava Matlochová, rozená Rybnikářová (trenérka gymnastiky) za podíl na rozvoji sportu
Antonín Grošek (zahrádkář, šlechtitel) za přínos v rozvoji sadařství

Rozhovor s Borisem Hybnerem: vyskovsky.denik.cz/kultura_region/boris-hybner-rad-jsem-se-zase-vratil-domu20081028.html