To se třeba týká už i těch, kteří si pořídili čtyřnohého mazlíčka. „V současné době vedeme exekuci s osmi poplatníky kvůli místnímu poplatku ze psů. Z toho dva případy jsme předali exekutorskému úřadu spolu s jinými jejich nedoplatky," informoval vedoucí kanceláře starosty a tajemníka vyškovské radnice Stanislav Kolařík.

Mnohonásobně víc lidí si v okresním městě nechává svážet domovní odpad zadarmo. Ve finále se jim to ale může dost prodražit. Teď radnici dluží čtyři a půl milionu korun. „Za letošní rok jsme k polovině června nevybrali pět procent z očekávané částky jedenácti milionů sedmi set tisíc korun, tedy zhruba šest set čtyřicet tisíc korun. Procento je podobné jako v minulých letech. Předpokládáme, že se nám ještě další tři procenta z toho podaří získat," uvedla mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.

Kromě neplatičů za psy je tak tato skupina dlužníků jedinou, co se týká místních poplatků, proti které radnice vede exekuci. „Evidujeme sto dvaatřicet exekučních řízení kvůli nezaplacení místního poplatku za svoz komunálního odpadu a nakládání s ním. Jde o exekuce na účet u poskytovatelů platebních služeb a u plátce mzdy," potvrdil Kolařík.

8 milionů za pokuty

Čtyři a půl milionu ale není zdaleka nejvyšší částka, která městu chybí kvůli některému z poplatků. Například odboru dopravy schází přes osm milionů korun za pokuty. V pořadí druhou slabinou Vyškovanů je nájemné. Za něj obyvatelé dluží od roku 1992 přes sedm milionů korun. Z údajů poskytnutých vyškovskou radnicí pak vyplývá, že pokud by všichni neplatiči své dluhy najednou umořili, do zhruba půl miliardového rozpočtu by přiteklo dalších asi dvaadvacet milionů korun.

O dost nižší nedoplatek, i co do porovnání s rozpočtem, mají vůči městu obyvatelé Ivanovic na Hané, kde největší potíže dělají neplatiči za svoz odpadu. „Rád bych znal jejich jména. Řekl bych, že většina z nich určitě nebude sociálně slabá, aby peníze nemohla zaplatit," řekl na posledním zasedání ivanovických zastupitelů Vladimír Štěpánek.

Podle vedoucí finančního a sociálního odboru ivanovické radnice Heleny Albrechtové není možné takovou informaci zveřejnit. „Šlo by o porušení zákona o ochraně osobních údajů," zdůraznila Albrechtová, podle které město ztratilo nejúčinnější prostředek, jak docílit, aby dlužníci peníze platili. „Dokud jsme vypláceli sociální dávky, odchytávali jsme si neplatiče přímo tady a nebyl problém. Teď je dostávají na úřadu práce a my nevíme, jak dluh vymoci. Posíláme upomínky, ale nereagují na ně," povzdechla si Albrechtová.

Podle starosty Ivanovic Jozefa Heretíka nejsou dlužníky lidé, kteří peníze mají. „Jsou to vesměs takoví obyvatelé, kteří jsou trvale přihlášení k pobytu na radnici, jsou dlouhodobě nemocní nebo i ve výkonu trestu," přiblížil Heretík.

Vymáhat dluhy od takových neplatičů je podle něj obtížné. Radnice se tak podle slov tajemníka Jana Kováře ani neuchyluje k exekucím, ale posílá pouze už zmíněné upomínky. Ty dostávají i obyvatelé Vyškova. „Praxe je taková, že pokud člověk poplatek neuhradí nebo neodvede ve správné výši, vyměří mu ho městský úřad platebním výměrem. V něm se dluh může navýšit až na trojnásobek, standardně ale navyšujeme o padesát procent. Pokud dlužník ani tehdy nezaplatí, může vše skončit až exekucí," popsala postup vyškovské radnice mluvčí Bezdomniková.

Až trojnásobek kvůli dluhu za svoz odpadu můžou zaplatit i v Bučovicích. Kolik však radnice postrádá za jednotlivé místní poplatky, se redakci nepodařilo zjistit. „Splatnost za komunální odpad máme nastavenou za první pololetí do 31. března a za druhé do 31. července. Vzhledem k tomu by informace byly nepřesné a neúplné. To se týká i nájemného," vysvětlil bučovický tajemník Karel Měřínský.

Loni v říjnu však vedoucí bučovického ekonomického odboru hlásil, že kdyby svůj dluh zaplatili všichni neplatiči, do městské kasy by přibylo přes pět milionů korun. Bez dluhu nejsou ani Slavkované, od kterých loni městu chybělo nejvíc na pokutách za dopravní přestupky, a to přes dva miliony.