„Stavební úpravy budou spočívat především v nahrazení stávajícího pletivového oplocení, které je v havarijním stavu, novým zděným oplocením do výšky dvou metrů, a ve výměně vjezdové dvoukřídlové pletivové brány," informovala mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.

Dělníci dál vyčistí a zakrytují dešťový kanálek odvodnění vnitroareálové plochy. Tím ovšem úpravy neskončí, jen se přesunou. „Na základě požadavku skladování předmětů a zařízení v majetku města Vyškova ve stávajících objektech areálu dělníci zajistí přesklení rozbitých výplní oken a zazdění a zabezpečení některých otvorů nízko nad terénem směrem k veřejnému prostranství," vyjmenovala další práce mluvčí.

Součástí akce bude i likvidace nepotřebných vybouraných stavebních materiálů a převezení použitých stavebních materiálů, jako jsou například obrubníky nebo dlažba, vhodných pro případné opravy chodníků z areálu u hřbitova a z areálu v ulici U Mlýna a uskladnění v areálu školního statku. „Celkové náklady přesáhnou tři sta tisíc korun," doplnila Bezdomniková.

Školní statek ve Vyškově přestal svému účelu sloužit už před několika lety. Jeho nové využití komplikuje fakt, že město má ve svém vlastnictví jen část budov, mnoho z nich má soukromé majitele. Cena celkové rekonstrukce by navíc dosahovala desítek milionů korun, což je pro město zatím nereálné.