Snížení příspěvku bude citelné. „V letošním roce dostane kulturní středisko z rozpočtu zhruba osm milionů dvě stě tisíc korun. Oproti předchozímu roku je to o pět set padesát tisíc korun méně," upřesnila částku mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.

Upozornila, že jako účelový příspěvek na provoz, tedy pořádání konkrétních akcí, město středisku vyčlenilo jen čtvrt milionu korun. „Jsou to peníze určené na krytí výdajů spojených s organizací Hanáckého dne ve výši sto padesáti tisíc korun. Zbylých sto tisíc pokryje náklady na Festival Antonína Tučapského," vyjmenovala mluvčí.

Loni však účelový příspěvek přesáhl půl milionu korun, byl tedy oproti letošku dvojnásobný. „Byl určený na Hanácký den, ZpívejFest a na rekonstrukci napoleonského tažení z roku 1805," doplnila Bezdomniková.

Pod Městské kulturní středisko Vyškově kromě Besedního domu spadá také kino Sokolský dům a Hřbitovní kostel. „Staráme se tedy celkem o tři jednotlivé kulturní zařízení. Kvůli snížené dotaci ale budeme muset přijmout několik úsporných opatření," uvedl ředitel Městského kulturního střediska Vyškov Luboš Kadlec.

Jednou z oblastí, které postihne omezování, budou ty kulturní akce, které na sebe nevydělávají výběrem vstupného. „Zejména Promenádní koncerty na Masarykově náměstí už nebudou v takovém rozsahu jako dřív. Šetření se dotkne i Vyškovské pouti. Letos na ni totiž nebudeme moci pozvat žádnou velkou hvězdu, jak tomu bývalo dříve," podotkl Kadlec. Loni na pouti zahrála například kapela Wohnout, předloni ji navštívil třeba Jožka Černý a Michal Nesvatba.

Pomoci se snížením nákladů na provoz má také výměna všech šedesáti čtyř oken Besedního domu. „Náklady na vytápění by se tak od příští topné sezony měly snížit asi o třetinu. Firmu, která okna vymění, najdeme díky výběrovému řízení. To by mělo skončit před létem, takže práce chceme zvládnout o letních prázdninách," řekl ředitel. Podle odhadů vyjde výměna na dva miliony korun.

Personální změny ale v souvislosti se škrty v rozpočtu vedení střediska nechystá. „V posledních letech jsme propustili tři zaměstnance a další propouštění není v plánu. Veškeré náklady, se kterými šlo něco udělat, jsme snížili, takže teď už nemáme moc možností. Nanejvýš můžeme omezit přesčasy a podobně. V letošním roce také bohužel nebudeme moci vymalovat vnitřní prostory Besedního domu v takovém rozsahu, v jakém jsme původně zamýšleli," doplnil Kadlec.

V menších městech jsou na tom o něco lépe. Například v Bučovicích se podobné omezování výdajů na kulturu nechystá. „Rozpočet města je rozdělený do organizačních složek. V té určené na kulturu žádné omezení není. Kulturní akce proto připravujeme v tom samém rozsahu jako loni," poznamenal vedoucí bučovických kulturních zařízení Josef Brychta.