DISKUTUJTE DOLE POD ČLÁNKEM

Čekání u semaforu často bývá o nervy. Blikne zelená, ale řidič stihne popojet jen o dvě, tři místa a zase stojí. Jindy zase, například v podvečer, je křižovatka prázdná, ale řidič musí čekat dlouhé minuty, než může projet. Takovým situacím by měly zabránit takzvané inteligentní semafory.
Signalizace ve Vyškově v současné době pracují staticky. Do budoucna by měly být semafory přizpůsobivé.

„Chceme, aby doprava byla plynulejší. K tomu nás mimo jiné vedou také ekologické důvody. Odstraní se opakované brzdění, stání aut se spuštěnými motory a zase rozjíždění. Sníží se tak i hluk,“ vysvětlil pohnutky vyškovský místostarosta Roman Celý. Město proto schválilo investiční záměr.

Současný systém světelné signalizace jede podle plánu, který vypracovala odborná firma na základě týdenního sčítání aut na křižovatkách. Jenže frekvence dopravy je proměnlivá. Pokud chce město udržet krok s dobou, musí se kolísavé dopravě přizpůsobovat. Znamenalo by to ale opakované průzkumy a sčítání, za které by muselo platit nemalé peníze.

To už je podle Celého lepší do křižovatek zabudovat čidla. Pod povrch silnice před vjezdem do křižovatky vloží odborná firma snímače, které spočítají přijíždějící auta. Podle toho, kde bude největší provoz, pustí na semaforu zelenou. „Vyškovské služby dostaly pokyn, aby začaly s přípravnými pracemi. Zároveň však musíme práce sladit se silničáři. Využijeme toho, že budou rekonstruovat průtah,“ dodal Celý.

Městská společnost Vyškovské služby už nechala vypracovat projekt. „Už jsme ho zadali odborné firmě. Hotový bude ve třetím čtvrtletí tohoto roku,“ informoval ředitel Vyškovských služeb David Olejníček.

Šancí, kdy by byla možnost zabudovat čidla, bude rekonstrukce povrchu vozovky na průtahu. Pokud se podaří získat peníze, mohli by silničáři začít ještě v letošním roce, případně hned v následujícím. „Opravu vyškovského průtahu máme v plánu na letošní rok. Zatím ale ještě nemáme přislíbené všechny dotace. Vždy je nutné projekt nejdřív předfinancovat,“ řekl technický náměstek Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Zdeněk Jirků.

ANETA DĚDIČOVÁ