Součástí akce je rovněž obnova cesty mezi křižovatkou Jízdárenské a Revoluční ulice a slepičárnou. „Dělníci povrch cesty odfrézují a nahradí jej asfaltobetonem,“ informoval vyškovský místostarosta Břetislav Usnul.

Jak zmínil, po stavebních úpravách v lokalitě přibude také několik laviček, herních prvků pro děti a stolů.