„Zvýšíme tím retenční schopnost území a vytvořil by se důležitý biotop pro existenci řady vodních a mokřadních živočichů a rostlin. V případě odhadovaných deseti milionů za realizaci jsou stěžejní dotace,“ sdělil místostarosta Josef Kachlík.